De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Astellas: cao-proces

Astellas

Al enige tijd geleden hebben we met Astellas een onderhandelingsresultaat bereikt die aan alle leden is voorgelegd ter stemming.

Het stemmen was mogelijk tot 23 augustus 2019 en de meerderheid heeft voor het onderhandelingsresultaat gestemd. Maar hoe verder?

Het proces

Nadat de leden voor het onderhandelingsresultaat hebben gestemd, stellen de vakbonden de werkgever hiervan op de hoogte. Vanaf dat moment kan de werkgever de gemaakte afspraken aanpassen in de cao.

Nadat deze aanpassingen zijn doorgevoerd krijgen alle vakbonden het aangepaste document toegestuurd om deze te controleren. Het kan zijn dat er aanpassingen zijn gedaan die niet geheel juist zijn of niet volgens afspraak. Daar wordt dan het gesprek over gevoerd met de werkgever. Het doel is dat alle afspraken op de juiste wijze worden aangepast in de cao. Pas als dat is gebeurd zullen alle bonden hun handtekening onder het document zetten. Vervolgens wordt het document aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op dat moment is de cao officieel en afgerond.

Waar staan we met de nieuwe cao van Astellas

Omdat we tijdens de cao-onderhandelingen ook hebben onderhandeld over het nieuwe pensioencontract, had werkgever de tijd nodig om de gemaakte pensioenafspraken ook voor te leggen aan de ondernemingsraad van Astellas. Daarnaast diende het ook te worden voorgelegd aan de accountant ten behoeve van een DC-kwalificatie onder IFRS (onderdeel van de afspraak).

Dit proces heeft wat tijd gekost. Op 18 oktober 2019 hebben de vakbonden de eerste aangepaste cao ontvangen. Dit was nog onder voorbehoud daar nog niet het volledig proces was afgerond. De definitieve formele aangepaste cao hebben de vakbonden op 31 oktober 2019 ontvangen.

De formele aangepaste cao is voor mij, belangenbehartiger Ton van Eijden, het document dat ik controleer. Omdat het hier gaat om een zeer uitgebreid juridisch document, is het van belang dat dit goed en secuur gebeurt. Hier kan dus wel wat tijd in gaan zitten. Zodra dit proces heeft plaatsgevonden, zal ik mijn bevindingen en eventuele vragen delen met de werkgever. Doel is en blijft dat alles op de juiste wijze in de cao wordt opgenomen. Zodra we er met elkaar over uit zijn dat het document volledig correct is, zal deze worden ondertekend en aangemeld.

Loonsverhoging

In het onderhandelingsresultaat hebben we een loonsverhoging afgesproken van 3,5% per 1 april 2019. Omdat dit proces al enige tijd in beslag heeft genomen, hebben we Astellas op 29 oktober 2019 gevraagd of de loonsverhoging al was doorgevoerd en zo niet wanneer dit dan zou gebeuren. Daarbij aangegeven dat de loonafspraak een duidelijke afspraak is waar geen discussie meer over zou kunnen ontstaan tijdens het controleren van de aanpassingen in de cao.

Het blijkt dat werkgever de loonsverhoging in november had willen doorvoeren. Maar na contact met werkgever en het proces van controle van de wijzigingen is er een discussie ontstaan. Het onderhandelingsresultaat is voor de werkgever een integraal geheel. Dit houdt in dat zolang de controle vanuit de vakbonden nog dient plaats te vinden, er geen afspraken worden doorgevoerd. De werkgever heeft daarbij aangegeven dat dan ook de loonsverhoging niet kan worden doorgevoerd in november 2019.

De basis voor de vakbonden is een goede verwerking van de aanpassingen in de cao. Als de werkgever er vervolgens toch voor kiest om te wachten op het doorvoeren van de loonsverhoging totdat dat proces is afgerond, dan kan de werkgever dat doen en is dat zijn verantwoordelijkheid.

Wij hebben vorige week na de controle en onderling overleg met de vakbonden aangegeven akkoord te zijn met alle wijzigingen. Dat hebben we ook aan Astellas laten weten.

Dus helaas is het na augustus 2019 een tijd stil geweest, maar dat had vooral te maken met het aanleveren van alle documenten en de tijd die nodig is om dit zorgvuldig te beoordelen.

Contact

Zijn er nog vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar Ton.van.Eijden@unie.nl of bel op 06-52 52 20 49.