De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Arcadis: Cao 2019

Project opleveren vóór 1 april 2019

De nieuwe cao moet vóór 1 april 2019 opgeleverd worden. Vol goede voornemens vond dan ook op 31 januari 2019 ronde I plaats (circa 150 minuten). Op 27 februari 2019 werd er weer onderhandeld. Ronde II – 180 minuten. We zijn dus geen twee maanden aan het onderhandelen maar 5½ uur in z’n totaal. Dat het onderhandelingsresultaat 2018 een hypotheek legt op deze  onderhandelingen was al duidelijk.

3,9% loonverhoging in 2019!

De voorstellen van de werkgever Arcadis Nederland zijn hier te lezen. Daarin kan alweer de nodige verwarring ontstaan door het hanteren van het begrip loonruimte: De ruimte waaruit alle arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen betaald moeten worden en dat zijn niet alleen de structurele loonsverhogingen (individueel en/of collectief).

  • 2,3% van de loonruimte gaat dus op aan individuele loonsverhogingen per 1 januari 2019,

het lijkt erop dat er dan nog slechts

  • minimaal 1,4% (maximaal 1,9%) overschiet voor een structurele loonsverhoging voor iedereen.

Zou de 2,3% aangewend zijn voor een structurele collectieve loonverhoging dan hadden alle medewerkers er dus in 2019 minimaal 3,7% bij kunnen krijgen (maximaal 4,2%). Zeg het maar: Individueel of Collectief? De RAU zal het succes van heel Arcadis Nederland weerspiegelen.

Ronde III + IV

Op 19 en 29 maart 2019 staan er nog twee onderhandelingsrondes gepland van elk 2½ uur. Daarmee zullen de onderhandelingen in circa 10½ uur verdeeld over drie maanden afgerond moeten zijn vóór 1 april 2019. Echter … de hangijzers zijn heet (Bijvoorbeeld: Pensioen Voorbereidende Arbeidstijdverkorting).

Reacties

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te reageren op de voorstellen van de werkgever.

Zijn er vragen over de onderhandelingen of een mening geven, neem dan contact met mij op via e-mail john.kapteijn@unie.nl of bel 06-5252 2067.