De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

APG: Stemmen over cao nu mogelijk

APG

Eerste reacties cao-resultaat

De eerste reactie over het onderhandelaarsakkoord zijn goed ontvangen. Ook van de eerdere oproep om bij vragen deze aan ons voor te leggen is gebruik gemaakt. De vragen die mij hebben bereikt zijn heel specifieke vragen die voor de vraagsteller gunstig te beantwoorden waren.

Foutje bedankt!

Ondanks zorgvuldigheid is er een fout in de onderhandelingen terecht gekomen. Er is gesproken over de verhoging van het budget ‘Leven in balans’ van € 150,- op jaarbasis en om dit te verhogen naar een budget voor ‘Vitaal door het leven’ van € 200,- op jaarbasis. Het ‘Leven in balansbudget’ was echter € 125,-. In dit geval een situatie van: ‘foutje van de bank in uw voordeel’. Immers de verhoging is € 75,- in plaats van de gesuggereerde € 50,-.

Eerdere Unie communicatie

Via deze link is de vorige nieuwsbrief te lezen waarin we het onderhandelresultaat hebben samengevat. Door op deze link te klikken is de complete tekst van het onderhandelresultaat te lezen. Het resultaat wat voorligt leggen alle bonden met een positief advies voor aan hun leden.

Stemprocedure

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen tot en met uiterlijk woensdag 6 maart 2019.

Ledenbijeenkomsten

De ledenbijeenkomsten worden gegeven volgende week maandagmiddag 25 februari om 16:00 uur in Heerlen (locatie Heuvelland) en eventueel naar verwachting volgende week donderdagmiddag 28 februari in Amsterdam (details nog niet bekend). Ook daarna is nog tijd om te stemmen tot en met woensdag 6 maart 2019.

Gevolgen

Wanneer het lukt om een positief stemadvies van de leden vóór 8 maart 2019 door te geven aan de werkgever, dan wordt de nieuwe cao een feit. We halen dan nog de salarisronde van maart. In maart vindt dan de correctie van de loonsverhoging plaats. Dit gebeurt met een correctie voor de periode vanaf 1 januari. Wanneer een merendeel van de leden bij een van de bonden negatief stemt, is de kans groot dat de werkgever met de bonden die positief gestemd hebben in zee gaat. De nee stemmende bond verliest daarmee zijn plek aan de cao-overlegtafel.