De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

APG: Start cao met uitwisseling inzetbrieven

Cao-onderhandelingen ingezet

Met een toelichting op de inzetbrieven en de uitwisseling ervan tussen vakbonden en de werkgever zijn 9 januari 2019 de cao-onderhandelingen van start gegaan.

Lees hier de voorstellenbrief van De Unie. De inzet is vooral gericht op een goede loonontwikkeling en daarnaast op ‘gezondheid & vitaliteit’ en ‘flexibilisering’.

Studieafspraken?
De Unie is van mening dat eerder gemaakte afspraken in de vorige cao (en sociaal plan) nog onvoldoende tot wasdom zijn gekomen. Het vergt tijd om gemaakte afspraken en ontwikkelingen te borgen. De Unie is bereid om over nieuwe onderwerpen studieafspraken te maken. Een voorwaarde daarbij is dat er goed wordt geformuleerd wanneer wat, door wie wordt gedaan en tot welk resultaat de studieafspraak moet leiden.

Inzicht
Met de toelichting op de inzetbrieven zijn overeenkomstige wensen, maar ook de eerste verschillen van inzicht duidelijk geworden. Het belang van een gezonde onderneming met gezonde medewerkers wordt door iedereen onderschreven. Over flexibilisering van arbeidsvoorwaarden wordt verschillend gedacht. De werkgever hecht verder aan het verbeteren van thema’s als: voortzetten van The Making of You, diversiteit en inclusiviteit en het werken aan ‘maximale pensioenwaarde’ voor de klanten van APG (kostenbeheersing). Over de loonontwikkeling steekt de werkgever echter deze keer NIET in op de nullijn. Waar de werkgever op inzet is afhankelijk van de looptijd van de cao en eventuele andere cao-resultaten. De wens van de werkgever is nog niet met ons gedeeld. De bonden zetten in elk geval in op een loonontwikkeling tussen de 4% en 5% bij een eenjarige cao.

Loonontwikkeling
De Unie heeft een realistische loonvraag van 4% als inzet gekozen bij een cao met een looptijd van een jaar. In 2018 lag de landelijke gemiddelde loonontwikkeling op 2,1%. Wij sluiten een inflatie van 2,5% in 2019 niet uit. Hiermee geven we aan dat we van de werkgever verwachten dat hij komt met een realistische inzet. De bereidheid is in elk geval groter dan het startaanbod bij de vorige cao. Toen gaf de werkgever aan 0,0% toe te willen kennen. Uiteindelijk heeft dit door inzet van De Unie geleid tot een loonsverhoging van 2% in de oude cao.

Hoe verder?
Volgende week woensdag starten de onderhandelingen. Dan wordt duidelijk hoe toegeeflijk partijen zijn. We hebben er allemaal belang bij om snel te komen tot een goede cao, zodat alle aandacht uit kan gaan naar het waarmaken van elkaars ambities. Uiteraard niet ten koste van alles…

Bijeenkomst Loyalis

Voor leden en dan met name leden werkzaam bij Loyalis, wordt er een informatiebijeenkomst gepland. Tijdens deze bijeenkomst halen we op wat er onder de leden van Loyalis leeft en speelt. We gaan ook in op de arbeidsvoorwaarden bij de voorgenomen koper, ASR. We proberen antwoord te geven op de (mogelijke) gevolgen voor de medewerkers die nu nog werkzaam zijn onder de paraplu van APG. Leden werkzaam bij Loyalis ontvangen binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Werk je niet bij Loyalis en wil je graag aanwezig zijn? Geef dat dan even via een mail door aan: joop.voesten@unie.nl.

Alleen voor leden
De bijeenkomst is alleen voor leden. Als er geïnteresseerde collega is die graag aanwezig wil zijn, maak hem dan vóór de bijeenkomst lid van De Unie. APG betaalt voor nog niet georganiseerde leden de contributie voor het eerste jaar. Informeer naar de mogelijkheden en voordelen van De Unie. De Unie is niet alleen een gesprekspartner binnen APG, maar ook binnen ASR. Dat geldt niet voor alle bonden die werkzaam zijn binnen APG.