De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

APG: Nieuws en inzicht

In deze nieuwsbrief informeren we de leden over onderstaande punten:

  • Cao-onderhandelingen
  • Verkoop Loyalis
  • Mantelzorgbijeenkomsten
  • Tot slot…

Cao-onderhandelingen

De huidige cao had een looptijd tot 1 november 2018 en heeft nu de status van ‘doorwerking’. De nieuw af te sluiten cao gaat met terugwerkende kracht in. De onderhandelingen starten op 9 januari 2019 met de uitwisseling van de inzetbrieven van alle bonden en die van de werkgever. De inzetbrief van De Unie is inmiddels afgestemd en geaccordeerd door De Unie-kaderleden van APG. Omdat het huidige sociaal plan nog een looptijd heeft tot 1 juli 2020, staat in deze onderhandelingsronde alleen de cao centraal. De bestuurder van De Unie wordt aan de cao-onderhandelingstafel bijgestaan door twee collega’s van APG. De kaderleden Raph Heijnen en Paul Zomerplaag souffleren de Vakbondsbestuurder van De Unie vanuit hun kennis en inzicht vanuit de dagelijkse praktijk binnen APG.

Wat De Unie betreft, is de inzet voor de nieuwe cao met name gericht op een realistische substantiële loonsverhoging. De loonvraag is 4% op jaarbasis. Daarnaast hechten we waarde aan verbetervoorstellen op het gebied van ‘gezondheid en vitaliteit’. De veranderdruk binnen APG is hoog en zo ook het ziekteverzuim. Wij vragen aandacht voor verbetervoorstellen voor een betere balans tussen de belangen van werk en privé. Ook vragen we om flexibilisering van enkele arbeidsvoorwaarden. Vanzelfsprekend zien we weer toe op handhaving van bestaande rechten.

Zijn er tips, opmerkingen of inhoudelijke punten om aan te leveren dan kan dat nog tot januari. Dat mag via e-mail aan joop.voesten@unie.nl. Ook kan de medewerker het gesprek aangaan met de collega’s Raph en Paul. Zij kunnen de medewerkers informeren over de haalbaarheid van de inbreng. De hoofdinzet in deze ronde blijft een realistische loonsverhoging. Dankzij De Unie (én toen nog A’95) hebben we in de vorige cao-onderhandelingen laten zien dat wij gaan voor het maximaal haalbare en geen genoegen nemen met een aanvankelijk “goed-genoeg” van andere cao-partijen.

Verkoop Loyalis door APG aan ASR

Op het moment dat de voorgenomen aandelenverkoop van Loyalis plaatsvindt, krijgt Loyalis een nieuwe eigenaar. Met het bekend worden van de koper zijn een aantal vragen inmiddels beantwoord en zo ook een aantal onzekerheden weggenomen. Denk bijvoorbeeld aan handhaving van de vestiging in Heerlen en de in beginsel een op een overgang van de huidige arbeidsvoorwaarden. Er zijn echter nog veel vragen die beantwoord moeten worden. Ook ligt het in de verwachting dat de nieuwe eigenaar uiteindelijk de arbeidsvoorwaarden wil incorporeren naar de maatstaven binnen ASR. Voor de leden van De Unie bij Loyalis roept dit vragen op, meer dan nu al te beantwoorden zijn. Wellicht handig om te weten dat ook De Unie stevig aan de cao-tafel zit bij ASR.

In januari 2019 organiseren we een bijeenkomst voor Loyalis-Unie-leden. Bij deze bijeenkomst is ook de Vakbondsbestuurder van De Unie bij ASR aanwezig. Graag willen we de Loyalis-Unie-leden informeren over de gevolgen van de eigenaarswissel. Ook willen we inventariseren welke vragen er nog uitgezocht en beantwoord moeten worden. De Unie-Loyalis-leden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst. Twee collega’s van Loyalis maken deel uit van de kaderledengroep van De Unie binnen APG. Mocht er vragen en of opmerkingen zijn dan kunnen deze worden gesteld bij Sonja Engelen en Xavier de Baar. Uiteraard kunnen de vragen ook worden gestuurd naar joop.voesten@unie.nl.

Mantelzorgbijeenkomsten

De Unie heeft met APG afspraken gemaakt in de cao voor een onderzoek onder alle medewerkers over mantelzorg. Dit onderzoek is inmiddels afgerond. Uit de hoge respons en ook de inhoudelijke reacties bleek hiervoor veel belangstelling. Het ziekteverzuim is binnen APG relatief hoog. Mogelijk is er een verband tussen inspanningsverplichtingen op het gebied van mantelzorg, in combinatie met werkdruk. De Unie zet daarom in op een goede voorlichting, een eenduidig beleid en goede faciliteiten voor medewerkers met mantelzorgtaken.


Met succes heeft De Unie meerdere informatiebijeenkomsten over mantelzorg georganiseerd in Heerlen en Amsterdam. Deze bijeenkomsten gemist en toch nog geïnformeerd worden? Een van de initiatiefnemers, Paul Zomerplaag, is bereid om in een ‘veegsessie’ de medewerkers bij te praten over mantelzorg. Daarnaast heeft Raph Heijnen vanuit bestaande wet- en regelgeving alle verlofregelingen overzichtelijk op een rij gezet in een informatiebulletin. Lees hier de meest actuele versie. Eerder verscheen een informatiebulletin over de BWWW-regeling bij APG. Geïnteresseerd klik hier.

Last but not least…

Mocht een medewerker een bijeenkomst van kaderleden-APG bij willen wonen? Dat kan! De Bedrijfsledengroep (BLG) komt elke eerste donderdagmiddag van de maand in Heerlen om 15:00 uur bij elkaar. Opgeven kan bij de collega Eva Jansen.