De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

APG: Cao-onderhandelingen komen op stoom

APG

 

Met het uitbrengen van een loonbod door de werkgever liggen nu alle kaarten op de cao-tafel. Woensdag 23 januari 2019 vond er een constructief overleg plaats tussen werkgever en de bonden.

In een tweedaagse onderhandelingsmarathon proberen we op 13 en 14 februari 2019 tot een akkoord te komen, maar niet ten koste van alles. Op loon zal er nog een slag gemaakt moeten worden.

Resultaten

De Unie heeft op één punt na op alle onderwerpen waarop is ingezet resultaat gehaald. Soms niet in de vorm zoals gevraagd, maar leverde de samenwerking tussen werkgever en de overige bonden mooie alternatieve voordelen op. Het voorstel om het hypotheekrentevoordeel contant te maken en af te kopen, kan niet rekenen op steun. Dat is het enige punt dat sneuvelde. Alle resultaten kunnen echter pas worden geclaimd als er een totaalakkoord is. Tot die tijd kan er nog sprake zijn van schuivende panelen. Daarom zijn we ook nog terughoudend bij het informeren over de tot nu toe behaalde resultaten.

Loonontwikkeling

Dat de loononderhandeling een zware dobber wordt viel te verwachten. De werkgever waakt voor een zware kostenlast. Bij de meeste werknemers zijn echter de ogen vooral gericht op het loonresultaat. Dat blijkt ook altijd bij de gesprekken ‘aan de koffieautomaat’. De werkgever laat geen argument ongemoeid om de kosten binnen de perken te houden. De Unie wil een gerechtvaardigde vergoeding, lees investering, in de vorm van loon voor de mensen die voor een gezonde en vitale organisatie gaan zorgen. Voor jou dus!

1e Loonbod

De werkgever kwam met een loonbod van 2,0% per 1 januari 2019 en 1,8% per 1 januari 2020, bij een cao met een looptijd tot 1 januari 2021. Hier staat tegenover een loonvraag van 4% per jaar vanuit De Unie. De gezamenlijke bonden hebben geen bezwaar tegen een cao tot 2021, waarbij dan ook het huidige sociaal plan wordt verlengd tot 1 januari 2021. Echter met behoud/bevriezing van de huidige APG-afscheidsvergoeding.

Looptijd

Een tweejarige cao geeft iedereen de gelegenheid om de gemaakte afspraken goed uit te werken en met succes in te voeren. Het nadeel is dat er een afspraak wordt gemaakt voor twee jaar en niemand weet welke economische wind er over een jaar waait. Dat kan met name voor de loonontwikkeling gunstig maar ook ongunstig uitpakken.

2e Loonbod

De bonden hebben aangegeven dat het loonbod een opening is, maar de werkgever toch echt nog in beweging moet komen. Op het einde van de onderhandeldag schoof de werkgever op en bood 2,0% per 1 januari 2019 en nog eens 2,0% per 1 januari 2020. De werkgever biedt daarbij handhaving van de huidige APG-ontslagvergoeding over de gehele cao en de verlengde sociaal plan periode.

Vervolg

De stemming en samenwerking aan de onderhandeltafel is constructief en we gaan dan ook gewoon door met het uitwerken en afstemmen van de teksten waarover al consensus is. Op 13 februari 2019 start onze tweedaagse onderhandelmarathon. Dan blijkt of de samenwerking om te komen tot een ‘gezonde onderneming’ zich ook vertaald naar een ‘gezonde beloning’.

Voor meer info

Overleg over de cao-onderhandelingen? Stuur een e-mail naar joop.voesten@unie.nl of bel 06-5380 3935 of vraag of overleg met één van de collega’s die ook aan de onderhandelingstafel zitten namens De Unie. Dit zijn Paul Zomerplaag en/of Raph Heijnen.