De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

APG: Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen komen traag op gang. Wat De Unie betreft veel te traag! Deze week waren de eerste twee onderhandelingsdagen. De werkgever weigert vooralsnog inzage te geven in zijn loonbod. Zolang de werkgever niet bereid is om één van de belangrijkste troefkaarten op tafel te leggen heeft onderhandelen geen zin. Waarover immers?

Gezonde organisatie

Na een aanvankelijk goede start zijn de bonden geïnformeerd over een aantal thema’s met veel raakvlakken met de wensen van de bonden. De medewerker moet dan denken aan zaken als: een gezonde organisatie, met de invoering van een persoonlijke vrijwillige gezondheidscheck, een verruiming van het ‘Leven in balans’ budget, wat ruimer ingezet kan worden voor je vitaliteit en aandacht en uitwerking van het thema ‘mantelzorg’.

TMOY

Daarnaast hecht de werkgever waarde aan een goede voortgang van The Making Of You (TMOY) en wil graag een aantal intentieteksten in de cao opnemen. Ook is er stilgestaan over de route na de leerroute. Gezien het aantal deelnemers zijn we op zoek naar hoe we elkaar scherp kunnen houden. Elkaar helpen bij het vervolgtraject na de leerroute. Het zou immers ‘jammer’ zijn als na de leerroute de opgedane energie wegvalt. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een pilot waarbij collega’s in een groep elkaar ondersteunen. Ook hebben we stilgestaan bij de inzet van ondersteuning door de Future Coach voor medewerkers die niet in de ‘Intensief’ fase zitten.

Divers…

Daarnaast is er gesproken over onder andere thema’s als: diversiteit en inclusiviteit, de HR-cyclus en flexibel werken. Hierbij is het onmogelijk om teveel prioriteiten te stellen. De focus moet gericht zijn op het welzijn van de mensen die er werken, om zo te komen tot een gezondere onderneming heeft voor ons ook hoge prioriteit.

Loon

Zolang de werkgever niet wist op welke aanvullende (kostenverhogende) wensen de bonden wilde inzetten, was de werkgever niet bereid om een loonbod af te geven. Nadat dit helder is gemaakt voor de werkgever werd er geschorst door de werkgever. Na ampel beraad gaf de werkgever aan meer tijd nodig te hebben om alles door te rekenen om vervolgens pas met een loonbod te kunnen komen. Wij vinden het op zijn zachts gezegd ‘niet chique’ dat de werkgever niet met een eerste inzet op loon komt. Deze perceptie wordt door de werkgever niet gedeeld.

Effectiever

Kortom deze twee aaneengesloten onderhandelingsdagen hadden wat ons betreft aanzienlijk effectiever kunnen zijn als de werkgever zich anders had voorbereid en had opgesteld.

Vervolg

Volgende week woensdag volgt de derde onderhandelingsdag. Zijn er vragen schroom dan niet om contact op te nemen. Dat kan met de belangenbehartiger (joop.voesten@unie.nl / 06-53803935) of met één van de cao-kaderleden van De Unie: Paul Zomerplaag en of Raph Heinen.

Loyalis bijeenkomst

Donderdag 7 februari 2019 is in Heerlen de bijeenkomst voor leden van De Unie inzake de verkoop van Loyalis aan a.s.r. De bijeenkomst is bedoeld voor leden werkzaam bij Loyalis. Uiteraard zijn overige Unie-leden ook welkom. De bijeenkomst start om 12.00 uur. De bedoeling is om op te halen wat er leeft en te delen wat er speelt. Bij deze bijeenkomst is de belangenbehartiger Joop Voesten van  De Unie aanwezig. Daarnaast is ook de belangenbehartiger Ton van Eijden aanwezig, belangenbehartiger van De Unie bij a.s.r. Is er belangstelling geef dit dan door via joop.voesten@unie.nl of bij de collega’s Xavier de Baar, of Sonja Engelen.