De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Allianz, ontwikkelingen

Enquête sociaal plan

De Unie-leden hebben onlangs een verzoek van De Unie ontvangen om mee te denken over de onderhandelingen voor een sociaal plan. Hier hebben veel leden op gereageerd. Ik wil de Unie-leden hiervoor hartelijk danken. Uit de enquête blijkt dat de visie en de belangen van de leden uiteenlopen. Er moet derhalve een breed sociaal plan komen, zodat de belangen van alle leden behartigd worden.

Over één onderwerp zijn alle respondenten het eens. Voor een extern sollicitatietraject is goede professionele hulp nodig. Het belang van dit onderwerp heb ik alvast gedeeld met Allianz.

Uitstel onderhandelingen

Inmiddels heeft Allianz medegedeeld dat, als gevolg van ziekte, de voorbereiding op de onderhandelingen vertraging heeft opgelopen. De onderhandelingen van 22 februari 2019 zijn daarom uitgesteld. Een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld. Dit uitstel is geen probleem, omdat bij Allianz binnen korte termijn geen grote reorganisaties voorzien worden. Ook De Unie zal de voorbereidingen op de onderhandelingen met enkele weken uitstellen.

Overname afdeling schade van Aegon

Per 1 juli 2016 heeft Allianz een schadeafdeling van een branchegenoot, Aegon, overgenomen. Destijds zijn de daar werkzame medewerkers mee overgekomen naar Allianz. Zij hebben recht op de arbeidsvoorwaarden van hun voormalige werkgever op de datum van overgang, maar als werknemer van Allianz hebben zij ook recht op de arbeidsvoorwaarden die Allianz biedt. Een deel van deze arbeidsvoorwaarden overlappen elkaar. We hebben nu een afspraak gemaakt over de overgangsregelingen voor deze medewerkers.

Overgangsregeling arbeidsvoorwaarden oud-Aegon medewerkers

De onderhandelingen over de overgangsregeling voor oud-Aegon medewerkers zijn afgerond op 22 februari 2019. We hebben een goed pakket aan overgangsmaatregelen kunnen afspreken waarmee de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden kan worden afgerond. Dit pakket aan afspraken kan ook als voorbeeld dienen als Allianz in de toekomst medewerkers insourcet. In de week van 4 maart 2019 worden de betreffende medewerkers geïnformeerd. Voor zover de medewerkers lid zijn van een vakorganisatie kunnen zij hun mening geven. Er is ruimte voor aanpassingen indien bij de onderhandelingen onderwerpen niet goed zijn ingeschat.

Aangezien het om een kleinere groep medewerkers betreft stuurt De Unie de informatie over dit onderwerp persoonlijk. Maak jij onderdeel uit van de groep oud-Aegon medewerkers en tot nu toe nog geen persoonlijk bericht van ons gehad? Stuur dan een e-mail naar mij. Mijn e-mailadres is: inge.de.vries@unie.nl.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522 091.