De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Allianz: Invloed op het sociaal plan, daar maak je toch gebruik van?

Op 22 februari 2019 start De Unie bij Allianz met het overleg voor een nieuw sociaal plan.

Op maandag 28 januari 2019 hebben we de Unie-leden hierover geïnformeerd. We vroegen toen om een enquête in te vullen. Dat hebben inmiddels al veel leden gedaan, hartelijk dank daarvoor.

Aangezien we graag zoveel mogelijk leden de kans willen bieden invloed uit te oefenen op het sociaal plan, hier nogmaals gelegenheid om de enquête in te vullen. We gebruiken de uitslagen direct in de aanstaande onderhandelingen.

Vul de enquête hier in.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Meer informatie of delen van  informatie stuur e-mail naar inge.de.vries@unie.nl.