De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Akkoord voor de cao Metalektro bereikt

We hebben er samen keihard voor gewerkt en het is gelukt! Na vele maanden praten en campagne voeren, ligt er eindelijk een cao-resultaat voor een nieuwe cao in de Metalektro waarin de werknemersbelangen centraal staan. Het woord is nu aan de leden om het cao-resultaat goed te keuren. Pas dan zijn de afspraken definitief.

Dit cao-resultaat bewijst dat de aanhouder wint. Zonder de steun van de leden was dit akkoord er nooit gekomen. Door het akkoord komt er voorlopig een einde aan de campagne die al zo’n acht maanden continu worden gehouden bij vele bedrijven in het hele land. De campagne wordt vanaf zaterdag 2 februari 2019 opgeschort, totdat de vakbondsleden over de afspraken hebben gestemd.

De hoofdpunten uit het principeakkoord

We zijn tevreden over de gemaakte afspraken. We wilden een goede, toekomstbestendige cao die goed is voor jong en oud. Een cao die het werken in deze sector aantrekkelijker maakt. Dat is gelukt!

 • Looptijd
  De cao Metalektro heeft een looptijd van 1 juni 2018 tot 1 december 2020 (30 maanden).
 • Structurele, zekere loonsverhoging
  – 3,5% op 1 februari 2019
  – € 58,- bruto op 1 augustus 2019
  – € 116,- bruto op 1 januari 2020

De lonen gaan in drie stappen omhoog. Eén keer met een percentage en twee keer met een vast bedrag. Hierdoor gaan werknemers in de lagere salarisschalen en jongeren er extra op vooruit. Deze afgesproken loonsverhogingen zijn zeker, werkgevers kunnen er niet zomaar van afwijken. Ook gelden de verhogingen voor uitzendkrachten.

 • Vaste banen
  Werkgevers bieden in de looptijd van deze cao minimaal 3000 uitzendkrachten een vast dienstverband aan.
 • Generatiepact
  Het generatiepact zorgt ervoor dat oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en gezond hun pensioen te halen en tegelijkertijd dat jongeren de kans krijgen in te stromen. Want de uren die vrijvallen door de kortere werkweken van ouderen worden ingevuld door instromers met een (vaste) arbeidsovereenkomst.
  Er zijn twee varianten afgesproken:
  – 80%-90%-100% (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw). Voor deze variant geldt dat  werknemers in regelmatige ploegendienst vanaf 60 jaar recht hebben op deelname. Werknemers die niet in regelmatige ploegendienst werkzaam zijn, hebben vanaf 62 jaar recht op deelname.
  70%-85%-100% (70% werken, 85% loon, 100% pensioenopbouw). Deze variant geldt voor werknemers vanaf 62 jaar onder de voorwaarde dat de werkgever instemt met de deelname (dubbele vrijwilligheid).
  Voor beide varianten geldt: als de werknemer gebruik maakt van het generatiepact, krijgt de werknemer nog de helft van het aantal seniorendagen.
  Voor medewerkers met een jaarsalaris boven € 70.000,- geldt dat zij vanaf 63 jaar kunnen deelnemen op basis van dubbele vrijwilligheid.
 • Duurzame inzetbaarheid
  Werknemers krijgen recht op één betaalde dag per jaar om aan hun duurzame inzetbaarheid te werken (scholing, ontwikkeling en gezondheid).
 • Maatregelen voor werken in ploegen, nachtdiensten en in consignatie
  Minder belastende alternatieven en hulpmiddelen worden in de bedrijven in gebruik genomen.
 • VEP-premie
  De VEP-premie zal betrokken worden bij de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling (die moet gaan gelden vanaf 1 januari 2020). Er zal geen vredesplicht gelden voor de onderhandelingen over de nieuwe pensioenregeling.
 • Vakbondscontributie
  In 2019 en 2020 hebben vakbondsleden het recht om de vakbondscontributie fiscaal te verrekenen via de werkkostenregeling. Werknemers die op 1 januari 2019 lid zijn van een van de vakbonden krijgen de vakbondscontributie over 2019 vergoed via de werkgever.
 • Opleiden en ontwikkelen
  Meerdere afspraken, onder andere: voortzetten van de projecten: ontwikkelvouchers, loopbaancoaches/DI-consulenten, persoonlijk opleidingsbudget en 5 x beter/verbetercoaches.

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord. Er zijn meer afspraken gemaakt. Hierover worden de leden zo snel mogelijk geïnformeerd via www.unie.nl/metalektro en facebook.com/ikbenmetaal.

Het woord is nu aan de leden

Het woord is nu aan de leden. De leden mogen de komende tijd stemmen over dit akkoord. Zij krijgen binnenkort meer informatie hierover.