De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Akkoord Hibin cao onder handbereik?

Een akkoord over een nieuwe cao voor de medewerkers in de Groothandel Bouwmaterialen lijkt onder handbereik maar zover zijn we nog net niet. Over vrijwel alle onderwerpen lijken we het eens te worden maar dat loon……

3e onderhandelingsronde

Op 28 januari 2019 vond de derde overlegronde plaats en hoewel de werkgevers hun loonbod iets hadden verruimd, was dat voor De Unie onvoldoende om een akkoord te sluiten. Aanvankelijk wilden de werkgevers een tweejarige cao afsluiten met een loonbod wat (ver) onder onze looneis lag, maar dat voorstel werd ingetrokken. Werkgevers spreken nu over een éénjarige cao of een cao die 15 maanden mee gaat en waarbij de loonsverhoging zo rond de 2,75% ligt.

De onduidelijke looptijd van een nieuwe cao en de mogelijkheid een loonsverhoging in delen te knippen, maken het dat een exact percentage niet is te geven. Wij zijn nog niet in een beslissende fase van het overleg en willen ook nog praten over andere onderwerpen dan alleen het loon. En dat willen de werkgevers ook! Denk aan jeugdlonen, voortzetting van het duurzame inzetbaarheidsbeleid, versoepeling van opname van ATV, scholing van de medewerkers en dergelijke.

Vragen wij teveel?

Wij vinden van niet. Onze looneis is mede gebaseerd op de inflatie van de euro en de ontwikkelingen in een sector. Naar verwachting stijgt de inflatie dit jaar met ongeveer 2% en we weten dat het erg goed gaat in de bouw. Dan moet er meer mogelijk zijn dan er nu is geboden!

Hoe verder?

In februari praten we verder en dan hopen we eruit te komen. De leden van de werkgeversdelegatie moeten nu eerst terug naar hun achterban om een ruimer mandaat te krijgen voor het loonbod. En dat is voor ons wél een voorwaarde om eruit te kunnen komen.

Vragen over deze nieuwsbrief of meer informatie? Neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail suat.koetloe@unie.nl.