- De Unie - https://www.unie.nl -

Akkoord cao Technische Groothandel

De stemmen zijn geteld en daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de leden ingestemd heeft met het akkoord over de arbeidsvoorwaarden cao voor de Technische Groothandel. Dat is goed nieuws nu ook de WTG en andere bonden ingestemd hebben. Daarmee is de cao binnenkort een feit.

Het heeft weer heel erg veel tijd, moeite en energie gekost. Niet alleen van mij, als belangenbehartiger, maar ook van de leden en vooral de kaderleden van de cao-kadergroep. Deze kaderleden hebben mij ondersteund en geholpen om dit akkoord te bereiken. Dit door scherp te zijn op zowel het proces als de inhoud en ook als klankbord te dienen als het weer eens spannend werd.

Deze cao was wederom geen kwestie van even aan tafel zitten en een beetje handjeklap doen over een procentje meer of minder. De belangen waren en zijn groot. Voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers waar we rekening mee dienen te houden. Hoe zorgen we ervoor dat de sector mee kan gaan in de veranderende marktomstandigheden zonder dat het leidt tot inleveren van verworven arbeidsvoorwaardelijke rechten. Daarbij was het uitgangspunt een cao af te sluiten met alle partijen. De Unie heeft in nauw overleg met de kadergroep hierbij de keuze gemaakt om vooral aan tafel te blijven en het gesprek met alle partijen te blijven voeren. Niet iedereen had diezelfde keuze gemaakt. Sommige van de collega’s hebben zelfs gestaakt voor deze cao. Wat de mening of standpunt ook geweest is, het is je goed recht om een eigen mening te hebben. Dat is één van de belangrijkste uitgangspunten van De Unie.  Als lid mag je zelf kiezen en wij ondersteunen je bij die keuzes. Laten we dit ook van anderen respecteren en het verleden laten voor wat het is en vooral samen werken aan het leuk maken van het werk, je bent er tenslotte ook best wel veel tijd aan kwijt. Uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen waarbij eenieder zijn of haar rol heeft kunnen spelen.

Stopt het hier nu mee?

Nee. Dit is pas het begin. Het begin van een wederom interessante periode. We hebben een aantal studieafspraken gemaakt en bedrijven de mogelijkheid geboden mee te denken over oplossingen voor de soms noodzakelijke verruiming van de werkvensters, het omzetten van de seniorendagen en duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. En, niet te vergeten een voor iedereen fatsoenlijke pensioenregeling. Vooral dat laatste is wel een punt van aandacht. Sommige bedrijven hebben best een goede pensioenregeling, maar er zijn er ook die werkelijk een erg magere regeling hebben. Helaas kom je daar vaak pas achter als je er niets meer aan kan veranderen. Namelijk bij je eerste pensioenuitkering. Juist dat willen we voor de toekomst gaan voorkomen.

We kunnen best nog wel wat uitbreiding gebruiken in de kadergroep. Als je het leuk vindt om je te bemoeien met de eigen arbeidsvoorwaarden ben je van harte welkom.  Heb je belangstelling stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger Gerard van der Lit via e-mail gerard.van.der.lit@unie.nl of bel 06-5252 2010.