De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Ahold: Stand van zaken cao-onderhandelingen

De gesprekken over een nieuwe cao Kantoren lagen enige tijd stil vanwege de coronacrisis.  Op 17 juni 2020 zaten De Unie en haar collega-bonden digitaal met de werkgever om tafel om verder te praten over vernieuwing van deze cao. Eerder zijn de Unie-leden geïnformeerd dat de gesprekken over de cao Winkelmanagement de komende maanden nog niet aan de orde zijn.

In het overleg van 17 juni hebben de partijen hun ideeën over verlofdagen, leeftijdsdagen en een eventueel individueel keuzebudget met elkaar uitgewisseld. Inhoudelijk valt er verder niets toe te voegen aan het vorige nieuwsbericht over de cao Kantoren. In september wordt het cao-overleg verder vervolgd.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger Hans Korver via hans.korver@unie.nl of bel met 06-5252 2073.

 

Afdrukken