De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aegon: Uitslag stemming pensioenregeling

De Unie heeft afspraken gemaakt met Aegon over een nieuwe pensioenregeling. Deze nieuwe regeling hebben we op 6 november 2019 aan de Unie-leden voorgelegd. De Unie-leden zijn in meerderheid akkoord gegaan.

Uitslag

Ongeveer 2/3 van de leden hebben ja gestemd, ongeveer 20% heeft nee gestemd, en de rest heeft zich onthouden van stemming. Ook de leden van de andere vakorganisaties hebben met dit onderhandelingsresultaat ingestemd. De centrale ondernemingsraad heeft ook zijn goedkeuring gegeven. Daarmee is de nieuwe pensioenregeling voor Aegon een feit.

Ik, belangenbehartiger Inge de Vries, wil iedereen die zijn stem heeft uitgebracht hartelijk bedanken. Veel leden hebben ook een stemverklaring uitgebracht. Hierdoor kan ik een goed beeld geven van de overwegingen en vragen die bij de leden hebben gespeeld.

Voorstemmers

De leden die voor hebben gestemd, geven in overwegende mate in een stemverklaring aan dat zij onderkennen dat dit het hoogst haalbare resultaat is. Veel respondenten geven aan dat ze blij zijn dat De Unie ervoor gezorgd heeft dat de rekening niet uitsluitend bij de jongeren wordt gelegd. Maar ook in de voorstemmersgroep geeft een groot deel aan dat zij liever geen beschikbare premieregeling hebben.

Tegenstemmers

Ook onder de tegenstemmers is de onzekerheid een veel voorkomend bezwaar. Men wil niet gokken met pensioen. Of men geeft aan dat het inkomen uit pensioen duidelijk moet zijn omdat de medewerkers anders niet kunnen plannen voor de oude dag. De Unie zal dit aan Aegon meegeven en ook het belang dat leden hechten aan financieel plannen zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht.

Verschillende leden vragen waarom niet gekozen is voor een vlakke premiestaffel. Deze opmerking is in principe terecht. Bij de huidige marktrente is de keuze voor een vlakke staffel het meest logische. De Unie heeft dit ook voorgesteld. In de onderhandelingen bleek dit echter niet haalbaar. De Unie heeft veel bereikt in deze pensioenonderhandelingen maar we hebben niet onze hele wensenlijst kunnen binnenhalen. Voor de werkgever was een vlakke premiestaffel om twee redenen niet bespreekbaar. Ten eerste zou het een verdere stijging van de pensioenkosten met zich meebrengen, ten tweede zou Aegon met de fiscus moeten overleggen om aanvullende compensatie voor oudere werknemers te mogen betalen. Hiertoe was Aegon niet bereid.

De 1,85% rekenrente waar in deze pensioenregeling mee gerekend wordt, is in de huidige markt eigenlijk nog steeds te hoog. Als de rente lang zo laag blijft, kan het uiteindelijke pensioenresultaat hierdoor worden beïnvloed.

Als bezwaar wordt ook benoemd dat de risico-overdracht naar de werknemers met deze pensioenregeling te goedkoop wordt weggegeven. Deze leden hadden een hogere compensatie willen hebben. Dit argument is begrijpelijk, bij andere financiële bedrijven is de risico-overdracht afgekocht tegen ruime compensaties.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie om met De Unie te delen? Neem dan contact met mij op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.