De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aegon: De Unie spreekt met werkgever en COR over pensioen

Op vrijdag 14 juni 2019 heeft De Unie overleg gehad met de werkgever en met de COR-pensioencommissie. De werkgever en de COR van Aegon zijn met elkaar in overleg over een nieuwe pensioenregeling.

De Unie heeft zowel de pensioencommissie van de COR als de werkgever separaat erop gewezen, dat in de Aegon cao onderdelen van de pensioenregeling zijn vastgelegd. En dat een slecht akkoord wat De Unie betreft niet in de cao zal worden opgenomen.

Pensioenovereenkomst

De huidige pensioenovereenkomst loopt af op 31 december 2019. De werkgever heeft de COR uitgenodigd om in gezamenlijk overleg te komen tot een nieuwe pensioenovereenkomst. Daarbij is aangegeven dat in verband met de kostenstijging wat de werkgever betreft de huidige regeling niet voortgezet kan worden.

De COR heeft voor het overleg een pensioencommissie gevormd. Er is een enquête uitgezet onder de Aegon-medewerkers om te onderzoeken wat de risico-bereidheid van de medewerkers is met betrekking tot hun pensioen. De uitslag van dit onderzoek is voor de COR een belangrijk onderdeel voor hun besluitvorming. Vervolgens zijn de pensioencommissie van de COR en Aegon gaan onderhandelen over een beschikbare premieregeling.

Mening De Unie

Verschillende leden hebben De Unie laten weten dat zij niet gerust zijn op de uitkomsten van het pensioenoverleg en dat zij niet tevreden zijn met de keuze voor een beschikbare premieregeling. Wat De Unie betreft moeten in het algemeen de minder ingrijpende alternatieven eerst onderzocht worden voordat men toekomt aan een beschikbare pensioenregeling. Denk bijvoorbeeld aan een CDC-regeling onderzoeken of aansluiten bij een pensioenfonds. Ook zijn er beschikbare premieregelingen met meer collectieve kenmerken dan de regeling die nu wordt onderzocht.

Vrijdag 14 juni 2019 heeft De Unie overleg gehad met de werkgever. En vervolgens met de COR. Wij hebben duidelijk gemaakt dat de huidige cao-tekst naar onze mening een beschikbare premieregeling uitsluit. Als Aegon per 1 januari 2020 de pensioenregeling aanpast en daardoor in strijd met de cao komt, dan is De Unie genoodzaakt om juridische stappen te overwegen.

Volgende stappen

Op maandag 17 juni 2019 worden de resultaten van het medewerkers-onderzoek gepresenteerd. De Unie heeft een beroep gedaan op de werkgever en op de COR om de pensioenovereenkomst in co-creatie uit te onderhandelen zoals ook met andere belangrijke arbeidsvoorwaarden gebeurt. Daarvoor is echter wel nodig dat beide partijen bereid zijn een paar stappen in het onderhandelingsproces terug te zetten. Als er ontwikkelingen zijn in dit dossier dan informeren wij de Unie-leden hierover.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht, of is er informatie om met De Unie te  delen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.