De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aegon cao

De Aegon-cao loopt af per 1 juli 2020 en dit geldt ook voor het sociaal plan. De Unie streeft ernaar om voor 1 juli 2020 een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan tot stand te brengen.

Daar gaan we voortvarend mee aan het werk. Want voordat de onderhandelingen beginnen moet in de voorbereiding nog het nodige gedaan worden.

Wat kunnen de medewerkers verwachten?

  • Medewerkers ontvangen een enquête over de arbeidsvoorwaarden;
  • Unie-leden praten mee over de voorstellenbrief van De Unie.

Enquête

Bij Aegon is het goed gebruik om alle medewerkers te betrekken voorafgaand aan de cao-onderhandelingen. De vakorganisaties en Aegon hebben samen een enquête opgesteld waarin we vragen naar de mening van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden. De trends uit deze enquête nemen we mee in het overleg.

Vul deze enquête dus in. De medewerkers ontvangen de enquête op 28 januari 2020 van de werkgever. Op 10 februari 2020 om 10.00 uur sluiten we de enquête. Cao-partijen gaan dan bespreken welke aanwijzingen uit de enquête meegenomen worden naar de cao-onderhandelingen. De Unie-leden ontvangen de resultaten van deze enquête via De Unie.

Voorstellenbrief

De Unie maakt een voorstellenbrief. Dit is het plan waarmee we beginnen aan de onderhandelingen. De Unie-leden kunnen invloed uitoefenen op onze voorstellenbrief. Dit doe je door je als kaderlid te melden. Kaderleden schrijven mee aan de voorstellenbrief van De Unie. De kaderleden leveren dan rechtstreeks input aan. Schrijf mee en neem contact met mij op. Ik ben bereikbaar via e-mail inge.de.vries@unie.nl.

De concept-voorstellenbrief die door de kaderleden wordt opgesteld, legt De Unie voor aan de leden. Uiteindelijk bepalen de leden wat De Unie wil bereiken voor deze cao en voor het sociaal plan bij Aegon.

De Unie Loopbaanscan

Al bezig met het FutureFit Plan? Wist je dat jij op kosten van Aegon een loopbaanscan mag doen? Meer informatie is te vinden op Aegonnet. Of stuur een e-mail naar loopbaanscan@unieconsultancy.nl of bel naar 0345-851 861 voor alle vragen.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Of is er informatie om met De Unie te delen neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op. Ik ben telefonisch bereikbaar via 06-5252 2091 of stuur een e-mail naar  inge.de.vries@unie.nl.

Afdrukken