De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea: vervolg cao-overleg

De Unie heeft op 14 november 2019 het cao-overleg bij Achmea voortgezet. Het overleg wordt in een goede sfeer gehouden. We luisteren goed naar elkaar en geven elkaar de ruimte om ideeën uiteen te zetten.

Hoofdonderwerpen zijn de 34-urige werkweek, pensioen, loonsverhoging en de looptijd

Er is verder gesproken over de mogelijkheid om, bij een tweejarige cao, per 1 januari 2021 een 34-urige werkweek in te voeren. Partijen zijn het erover eens dat zo’n afspraak goed past bij de agenda voor de toekomst die eerder is afgesproken: het geeft medewerkers betere mogelijkheden om werken, leren en zorgen duurzaam te combineren. De Unie heeft duidelijk gemaakt dat wij vanuit de leden vooral zorgpunten horen. Dat met name Achmea Select voor de leden geen vertrouwen biedt dat zij de omvang van hun wekelijkse werktijd kunnen aanpassen aan de omvang van de taken en verantwoordelijkheden. Voorts hebben wij aangegeven dat wij vooraf randvoorwaarden willen stellen en dat de uiteindelijke invoering van de 34-urige werkweek altijd afhankelijk moet zijn van het realiseren van de randvoorwaarden. In het volgende overleg spreken we hier verder over.

Toenemende pensioenkosten zorgpunt Achmea

Voor de werkgever zijn de toenemende pensioenkosten een groot zorgpunt. Door de dalende rente valt de pensioenpremie die betaald moet worden enkele tientallen miljoenen euro’s hoger uit. Daardoor is er volgens de werkgever verder weinig ruimte voor het maken van andere cao-afspraken. Achmea heeft in het cao-overleg ingebracht dat de afspraken die over de invoering van een 34-urige werkweek én een loonsverhoging gemaakt kunnen worden, afhangen van de afspraken die over de beheersing van de pensioenkosten gemaakt kunnen worden.

Ook is er inhoudelijk gesproken over de andere cao-voorstellen

Alle onderwerpen uit de verschillende voorstellenbrieven zijn daarbij op tafel gekomen. Zo is er onder meer gesproken over:

  • De mogelijkheid om verlof te sparen om duurzame inzetbaarheid verder mogelijk te maken. Bijvoorbeeld om dit voorafgaand aan het pensioen op te kunnen nemen.
  • De mogelijkheid om het salaris in een paar stappen af te bouwen als een medewerker in het kader van de inzetbaarheid een lager ingeschaalde functie accepteert. Of in de laatste jaren voor zijn pensioen minder uren gaat werken.
  • Manieren waarop de interne doorstroom van medewerkers verbeterd kan worden.
  • De uitbreiding van het volledig betaald geboorteverlof voor partners van 4 naar 6 weken.
  • Het beter faciliteren van mantelzorgers.
  • De staalschalen.

Volgende cao-overleg

Achmea en De Unie spreken op 28 november 2019 verder over de verschillende onderwerpen die onderdeel uitmaken van de cao-onderhandelingen.

Denk mee!

Voorafgaand aan dit overleg zal De Unie de volgende zaken voorbereiden:

  • Wij stellen een lijst met randvoorwaarden op die voorafgaand aan de invoering van de 34-urige werkweek ingevuld moeten worden.
  • Wij nemen, in overleg met de andere vakorganisaties, een besluit of we de pensioenovereenkomst willen bespreken in deze cao-onderhandelingen.

Meedenken over een van beide onderwerpen neem dan contact met mij, belangenbehartiger Inge de Vries, op.

Je kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl of bel 06-5252 2091.