- De Unie - https://www.unie.nl -

Achmea: verslag periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. Dit periodiek overleg is laatstelijk gehouden op 8 april 2020. Het was een korte virtuele vergadering. Er is voornamelijk gesproken over de gang van zaken.

Thuiswerken

Achmea heeft verdere maatregelen genomen om de thuiswerkende medewerkers te ondersteunen. Als voorbeeld wordt genoemd dat medewerkers makkelijk toegang krijgen tot een bedrijfspsycholoog en het ter beschikking stellen van apparatuur om arbotechnisch verantwoord te kunnen werken. Achmea is tevreden met het beleid om medewerkers met jonge kinderen in overleg met de leidinggevende de werkuren te laten bepalen. Achmea vindt dat leidinggevenden hier goed mee omgaan. We hebben ook stilgestaan bij de ongeveer 300 medewerkers die nog wel naar hun werklocatie moeten komen.

Agenda periodiek overleg

In het kader van het periodiek overleg hebben De Unie en Achmea over een aantal onderwerpen gesproken. De belangrijkste geef ik hieronder weer.

34-urige werkweek

De Unie heeft schriftelijk de bijdrage vanuit onze organisatie ingediend. De brief kun je hier lezen.

De planning van Achmea om in Q2 personeelsbijeenkomsten over de 34-urige werkweek te organiseren is nog niet uitgewerkt. Als daar informatie over komt dan zal De Unie hierover berichten.

Sociaal plan