De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea: Verslag cao-overleg 17 oktober 2018

Algemeen

Op 17 oktober 2018 heeft De Unie overleg gevoerd over de nieuwe cao. In dit overleg hebben wij vooral gesproken over de onderwerpen werkdruk en de salarisverhoging. Het volgende overleg is op 1 november 2018.

Werkdruk

Bij de vakorganisaties wordt met enige regelmaat geklaagd over de werkdruk bij Achmea. In het cao-overleg heeft de werkgever een uitgebreide presentatie gegeven van het bedrijfsbeleid. Er wordt degelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van werkdrukbeleving. De werkdrukbeleving wordt gemeten in het MBO-onderzoek. Bij ongunstige uitslagen in het MBO-onderzoek zal de bedrijfsarts advies geven aan de betreffende afdeling.

De werkgever heeft bewust de toegang tot de bedrijfsarts en bedrijfspsycholoog laagdrempelig gemaakt via het gezondheidsplein. Hierdoor kunnen medewerkers makkelijker tijdig advies vragen en kan uitval ten gevolge van werkdruk worden voorkomen.

De Unie adviseert leden om tijdig de bedrijfsarts in te schakelen, dit kan dus ook preventief.

Individuele salarisverhoging

De werkgever heeft voorgesteld beoordelen en belonen los te koppelen. De Unie heeft hier in principe geen bezwaar tegen, maar dan moeten we wel een akkoord bereiken over de salarisstappen. Zolang de medewerker nog niet  het maximumschaalsalaris heeft bereikt, heb je jaarlijks recht op een individuele salarisverhoging. Deze salarisverhoging is nu afhankelijk van je beoordeling. De werkgever wil dit omzetten naar een systeem met vaste periodieken en dat is prima. Maar omdat het kostenneutraal moet, worden de jaarlijkse stappen erg kleine stapjes. De Unie heeft gewaarschuwd dat de uitstraling op de arbeidsmarkt erg negatief is als je als werkgever aangeeft dat iemand er 13 jaar over doet om naar het maximumsalaris te groeien.

Collectieve salarisverhoging

De Unie heeft een salarisverhoging van 3,5% gevraagd, ingaande op 1 januari 2019. Dit geldt voor een cao met een looptijd van 1 jaar. De werkgever heeft een eerste antwoord gegeven op dit salarisvoorstel en komt met een voorstel de salarissen collectief te verhogen met 1,5%. We zijn er dus nog niet.

Volgende overleg

Het volgende overleg is op 1 november 2018. We praten dan in ieder geval verder over pensioen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of informatie delen met De Unie. Stuur dan e-mail naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.