De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea: Verslag cao-overleg 10 oktober 2018

Algemeen

Op 11 oktober 2018 heeft De Unie overleg gevoerd over de nieuwe cao. Het is de bedoeling dat we voor 31 december 2018 een akkoord bereiken. Het eerste overleg hebben we vooral gebruikt om informatie te verzamelen. We zijn nog niet aan onderhandelen toegekomen. Op 17 oktober 2018 is het tweede cao-overleg.

Pensioen

Op 11 oktober 2018 hebben we uitgebreid over pensioen gesproken. Achmea heeft de afgelopen maanden gebruikt om op dit onderwerp een studie uit te voeren. De Unie is geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

De Unie focust eerst op de huidige pensioenregeling, die wordt uitgevoerd door SPA. We hebben SPA uitgenodigd om hun mening te geven over de studie van Achmea. Dat is op 11 oktober gebeurd.
De conclusie van de werkgever is overigens dat de werkgever de opbouw bij SPA wil beëindigen en per 1 januari 2019 te starten met een Individuele DC-regeling in het APF (Achmea PensioenFonds). De Unie vindt dit niet een goed idee. De Unie is er voorstander van dat de huidige Collectieve DC-regeling blijft bij SPA. Bij overgang naar een IDC bij APF is de indexering van de pensioenen bij SPA niet zeker en de indexering van de bij SBZ achtergebleven pensioenen wordt zeker gestopt of erg minimaal. Bovendien worden bij een IDC-regeling de risico’s naar de werknemers geschoven. Ik krijg van steeds meer leden telefoontjes en e-mails dat ze een IDC-regeling niet zien zitten.

Op 1 november 2018 praten we verder over pensioen.

Performance development

Achmea heeft de plannen voor het nieuwe performance development gepresenteerd. Dit gaat Compas vervangen. Het nieuwe systeem heet TOP, wat staat voor Talent, Ontwikkelen en Presteren. Er is nagedacht over de invoering van TOP. Zo wordt er twee tot drie jaar voor uitgetrokken. Er is aandacht voor training van leidinggevenden en medewerkers. En Achmea laat ruimte aan teams om zelf na te denken over reflectiegesprekken en feedback. Maar er staan nog wel enkele vraagpunten open:

  • TOP wordt niet voor de hele organisatie ingevoerd, boven-cao-medewerkers doen nog niet mee.
  • Achmea veronderstelt dat TOP niet tijdrovender is dan beoordeling via Compas afspraken. De ervaring bij andere bedrijven leert dat dit niet het geval is. Leidinggevenden kunnen hierdoor nog zwaarder belast worden.
  • De Unie vindt dat het risico bestaat dat bij werknemers niet duidelijk is wanneer wordt overgegaan van coaching naar een verbetertraject. Dit moet wat ons betreft in de procedure beter geregeld worden. Anders kan de rechtspositie van werknemers in het geding komen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of informatie delen met De Unie, stuur dan een e-mail sturen naar inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.