De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea: Verslag cao-overleg 1 november 2018

Algemeen

Op 1 november 2018 heeft De Unie overleg gevoerd over de nieuwe cao. In deze vergadering hebben we alle voorstellen doorgenomen. En we hebben het nieuwste pensioenvoorstel van de werkgever besproken. Het volgende overleg is op 8 november 2018.

Beloning

We bespreken dit onderwerp langs twee lijnen.

  • De collectieve salarisverhoging is een zeer belangrijk onderwerp. De Unie vraagt een salarisverhoging van 3,5%. We hebben tot nu toe geen afspraken kunnen maken die aanleiding zijn de leden te vragen om genoegen te nemen met een lager percentage.
  • De beoordelingsverhoging. Zolang een medewerker het schaalmaximum nog niet heeft bereikt, is er recht op een individuele salarisverhoging die afhankelijk is van het functioneren en de ontwikkeling. Dit zou voor de werkgever een belangrijk onderwerp moeten zijn, omdat de salarisgroei een overweging is bij sollicitatieprocedures. Jammer genoeg baseert de werkgever zich op kostenoverwegingen.

Generatiepact

Het voorstel van een van de andere vakorganisaties om medewerkers van 60 jaar en ouder de gelegenheid te geven 80% te gaan werken, tegen 90% salaris en met behoud van pensioenopbouw is voor de werkgever onbespreekbaar. In 2017 is het generatiepact ook onderwerp van het cao-overleg geweest, toen kwamen we er niet uit. In 2017 is daarom besloten tot extra trainingen voor medewerkers van 60 jaar en ouder.

Flexwerk

Achmea heeft een flinke flexibele schil. De flexibele schil zijn medewerkers met een tijdelijk contract of die via een uitzendbureau werken. De flexibele schil bij Achmea is niet excessief, maar wel omvangrijk. Daarnaast wordt ook werk uitbesteed via andere constructies. De omvang hiervan is niet inzichtelijk, omdat er geen arbeidsovereenkomst onderligt. De Unie heeft dit in het cao-overleg aan de orde gesteld. We hebben hier nog geen concrete oplossing voor. Maar het is in ieder geval belangrijk om de werkgever te wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die werkgevers hebben.

Pensioen

De Unie wil de huidige pensioenregeling voortzetten. We zien wel mogelijkheden voor kostenbesparingen. Voor de werkgever zijn de hoge kosten van het pensioen een zwaarwegend punt. Op 1 november 2018 heeft de werkgever een nieuw pensioenvoorstel gedaan. Voor de medewerkers die nu in dienst zijn wordt voorgesteld de pensioenregeling voort te zetten. Echter wel tegen een lagere pensioenpremie afspreken. Het voorstel is lager dan wat De Unie realistisch vindt, dus daar moeten we nog over onderhandelen. Daarnaast stelt de werkgever voor om medewerkers die vanaf 1 januari 2019 in dienst treden een heel andere pensioenregeling aan te bieden. De nieuwe werknemers zouden een beschikbare premieregeling krijgen. De kosten hiervan zullen nog wat lager uitvallen. De Unie moet dit voorstel nog bestuderen.

Volgende overleg

Het volgende overleg is op 8 november 2018. We praten dan in ieder geval verder over pensioen.

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht of is er informatie te delen met De Unie. Stuur een e-mail naar inge.de.vries@unie.nl of neem telefonisch contact op met Inge de Vries via telefoonnummer 06-52522091.