De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea: Verslag cao-onderhandelingen

Op donderdag 8 november 2018 heeft De Unie cao-overleg met Achmea gehad. Het doel is een cao die op 1 december 2018 ingaat, maar het wordt ondertussen zorgwekkend of we dit kunnen realiseren.

Pensioen

De werkgever wil minder premie betalen voor pensioen. Aanvankelijk was daarom het voorstel om de pensioenregeling te vervangen door een beschikbare premieregeling. Hiermee kan de werkgever een flinke besparing realiseren. De Unie pleit voor voortzetting van de pensioenregeling die de medewerker nu opbouwt bij SPA. Dat is duurder, maar de medewerker krijgt wel een beter pensioen. Een goed pensioen kost nu eenmaal geld.

Inmiddels is de werkgever bereidt om de pensioenregeling voor de huidige medewerkers voort te zetten bij het pensioenfonds SPA. Maar dan moet de premie wel omlaag. Als we niets veranderen dan zou de premie voor het jaar 2019 in totaal 235 miljoen zijn. Het pensioenfonds verwacht dat de uitvoering met een premie van 204 miljoen wellicht mogelijk is.  De afspraken over opbouw en indexatieperspectief kunnen we dan waarschijnlijk handhaven. Achmea wil maximaal 191 miljoen betalen. De Unie heeft twee voorwaarden om een premieverlaging te accepteren: de fiscaal maximale pensioenopbouw moet gegarandeerd zijn. En SPA moet een indexatietoezegging kunnen doen.

We wachten de berekeningen af.

 IDC-regeling

De werkgever houdt wel vast aan de beschikbare premieregeling oftewel IDC-regeling. Maar nu alleen voor nieuwe medewerkers die na 1 januari 2019 in dienst komen. Een beschikbare premieregeling is goedkoper. Een pensioenfonds houdt bij CDC rekening met allerlei toekomstige risico’s. Daarvoor wordt geld opzij gelegd. Deze reserves of buffers zijn nodig omdat het pensioenfonds ook in slechte tijden aan zijn verplichtingen wil kunnen voldoen. Bij een beschikbare premieregeling worden geen reserves aangelegd. De medewerker kan dus pech hebben. Er kunnen wel collectieve elementen in een IDC-regeling worden ingepast, maar in de basis is het een regeling waarin de werknemer de risico’s draagt.

Standpunt van De Unie

De Unie is voorstander van een collectief pensioen. De resultaten van pensioenfondsen zijn beter dan de resultaten van andere pensioeninstellingen. Het belang van de leden is een goed pensioen, tegen een redelijke prijs. Een collectieve pensioenregeling biedt daarvoor de beste kansen. Bovendien vindt De Unie dat een collectief pensioenfonds past bij een organisatie als Achmea. Achmea is een coöperatie en het wezen van een coöperatie is immers het samen delen van risico’s. Daar past een pensioen op basis van een beschikbare premieregeling niet bij.

Vervolg van het overleg

De pensioendiscussie neemt veel tijd in beslag. Maar het is ook een principieel onderwerp, het gaat om heel veel geld en het gaat om zakelijke belangen van de organisatie. We komen daardoor ook niet verder met de andere onderwerpen die op de cao-tafel liggen. Op 29 november 2018 gaan we verder met het overleg. De Unie wil dan duidelijkheid over de pensioenregeling hebben, ondertussen is alles wel uitgezocht en is ieders standpunt wel bekend.

Contact

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail inge.de.vries@unie.nl of bel 06-52522091.