De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea: periodiek overleg

De Unie heeft maandelijks overleg met Achmea. We praten over zaken die van belang zijn voor de medewerkers van Achmea. In dit verslag is te lezen over welke onderwerpen is gesproken in het periodiek overleg van september 2018.

Periodiek overleg september 2018

Het periodiek overleg van 13 september 2018 was een korte vergadering. Dinsdag 18 september 2018 begint het cao-overleg, en de voorbereidingen daarvoor vergen ook veel tijd. De volgende zaken zijn besproken.

 1. Uitwerking cao-afspraken
  In de cao is overeengekomen twee trainingen te ontwikkelen die oudere medewerkers een steun in de rug moeten geven.Training Gezond werken door Pim Mullier (Papendal): de training wordt nu aangeboden via het intranet van Achmea. Je kunt, als je tot de doelgroep behoort, aanmelden voor de training in oktober of in november. De inschrijvingen lopen goed. Dus als je meewilt doen, moet je er snel bij zijn.Training financieel inzicht: deze training wordt inmiddels aangeboden via Mijn Loopbaan op Achmeanet. Ben je 60 jaar of ouder? Dan is dit aanbod als medewerker Achmea voor jou bedoeld. Financieel inzicht kan je helpen bij het nemen van beslissingen over je werk.
 2. Performance ontwikkeling
  De COR heeft ingestemd met de wijziging van het beoordelingssysteem. De werkgever wil dat een individuele salarisverhoging niet meer bepaald wordt door een beoordeling. Dit betekent dat de cao moet worden aangepast. In de voorstellenbrief van De Unie is hier al rekening meegehouden. We willen dat medewerkers via vaste salarissenstappen in een aanzienlijk sneller tempo het maximum schaalsalaris kunnen bereiken.
 3. Flex en vast werk
  De Unie heeft het onderwerp flex en vast werk bij Achmea op de agenda gezet. De Achmea-cao die wij afsluiten voor de leden is alleen van toepassing op werknemers die een arbeidsovereenkomst met Achmea Interne Diensten N.V. hebben. Maar veel werkzaamheden worden gedaan door werknemers die in dienst zijn bij een ander bedrijf. Bijvoorbeeld bij ATOS of bij KCS. Dit gaat ook om structureel werk, dat ook prima gedaan kan worden door Achmea-werknemers. De Unie maakt zich zorgen dat de cao uitgehold wordt.Achmea heeft nu informatie gegevens over de omvang van de flexibele arbeid. Gemiddeld wordt 20% van de arbeidsuren uitgevoerd door medewerkers met een tijdelijk contract of door uitzendkrachten. In deze cijfers zijn de uren die worden gewerkt door mensen die via een dienstenovereenkomst (contracting) werken. Het echte cijfer van externe arbeid ligt dus nog wat hoger.Achmea gaat nog wel uitzoeken of ze de omvang van de productie via Webhelp en KCS in kaart kunnen brengen.
 4. Pensioen
  We hebben aanvullende berekeningen gekregen waarmee duidelijker wordt waar de pensioenpremie terecht komt. Een groot deel van de premie wordt gebruikt voor de pensioenopbouw. Maar er gaan ook heel wat euro’s naar buffers en zekerheidsstelling. De besteding van de premie is verantwoord, maar het is natuurlijk altijd goed om de efficiency van de pensioenopbouw te beoordelen. Een onafhankelijke pensioendeskundige beoordeelt deze cijfers en geeft advies aan De Unie.Achmea heeft gestudeerd op alternatieve pensioenopbouw via een IDC-regeling bij het APF van Centraal Beheer. We horen op 18 september 2018 hoe de werkgever in de toekomst de pensioenregeling wil vormgeven.

Agenda

18 september 2018:      start cao-overleg
27 september 2018:      afronding overleg harmonisatie arbeidsvoorwaarden De Friesland
28 september 2018:      kaderledenoverleg De Unie
11 oktober 2018:           overleg met OR Eurocross
11 oktober 2018:           cao-overleg
11 oktober 2018:           periodiek overleg
17 oktober 2018:           cao-overleg

Het volgende periodiek overleg is op 11 oktober 2018.

Contact

Bij vragen of opmerkingen, stuur dan een e-mail  naar de belangenbehartiger inge.de.vries@unie.nl.