De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea cao onderzoek

De Achmea-cao loopt tot 1 december 2019. Op 30 oktober 2019 gaan Achmea en De Unie weer in overleg over de arbeidsvoorwaarden. Dit jaar beginnen we het cao-overleg met een brede enquête onder alle medewerkers. We willen ophalen welke onderwerpen voor de Achmea-medewerkers echt belangrijk zijn.

Dialoog met de medewerkers

Om deze dialoog zo goed mogelijk te voeren hebben we een onafhankelijk onderzoeksbureau, MWM2 ingeschakeld. MWM2 inventariseert bij alle medewerkers van Achmea welke wensen en behoeften er leven rondom de cao. De Unie-leden ontvangen een persoonlijke e-mail om een online vragenlijst in te vullen. We streven ernaar de uitnodiging woensdag 19 juni 2019 te verzenden. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

Bijeenkomst op locatie

Om meer verdieping van de antwoorden te krijgen, organiseren we bijeenkomsten op verschillende locaties. Deze bijeenkomsten worden geleid door een onafhankelijke gespreksleider. Peter Kelleter heeft ruime ervaring als onderhandelaar en trainer en is bekend met de onderdelen van de Achmea-cao. De planning van deze bijeenkomsten ziet er als volgt uit:

Voor De Unie is de uitslag van het onderzoek een belangrijke input voor de cao-onderhandelingen. Ik hoop dat zoveel mogelijk leden de enquête invullen en bijdragen aan de medewerkersbijeenkomsten.

Begin oktober ontvangen de Unie-leden de concept-voorstellenbrief van De Unie. Uiteraard bepalen de leden hoe wij de cao-onderhandelingen ingaan.

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail inge.de.vries@unie.nl.