fbpx
De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Achmea-cao 2019 goedgekeurd door de leden

Op 28 december 2018 is de nieuwe Achmea-cao tot stand gekomen. De meerderheid van de leden van De Unie hebben ingestemd met de nieuwe cao. Ook de meerderheid van de leden van de andere vakorganisaties zijn akkoord gegaan. De afspraken in de cao kunnen dus op een breed draagvlak rekenen.

Terugblik op de onderhandelingen

Hiermee sluit De Unie een stevige onderhandelingsperiode af. De Unie vindt dat de leden die werkzaam zijn in de verzekeringssector ook moeten meeprofiteren van de economische opleving in Nederland. De Unie zet zich, als enige, echt in voor een betere salarisontwikkeling. Zowel de collectieve salarisverhoging als de individuele salarisverhoging heeft onze aandacht gehad. Dankzij de inzet van De Unie zijn de jaarlijkse salarisstappen behoorlijk groter geworden. Dit is een positief punt voor de vele medewerkers die nog niet aan het eind van hun schaal zitten. Het is fijn dat leden de inzet van De Unie en van de kaderleden herkennen. Wij hebben van veel leden e-mails ontvangen met blijk van waardering.

En het is ook goed dat er toch nog een cao tot stand is gekomen bij Achmea. Een cao waar de leden van De Unie zich in kunnen vinden. In de tweede helft van 2019 beginnen we weer met het overleg voor de cao 2020, deze moet dan ingaan op 1 december 2019.

Cao 2019

 • De salarisverhoging van 2,25% gaat in per 1 januari 2019. Deze verhoging wordt meegenomen in het salaris van de maand januari.
 • Afgesproken is dat de huidige pensioenregeling voor een periode van drie jaar wordt voortgezet.
 • De agenda voor de toekomst is vastgelegd in de cao. Hiermee wordt vormgegeven aan vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenbeleid bij Achmea.

Agenda voor de toekomst

Onderwerpen die we in de agenda voor de toekomst nader gaan onderzoeken zijn onder andere:

 • Ouderenbeleid
 • Flexwerk
 • Tijd- en plaatsonafhankelijk werken (VSW 2.0, mobiliteit)
 • Achmea Select
 • Werkdruk
 • Salaris passend bij vakvolwassenheid op basis van vaste periodieken
 • Gelijke beloning vrouwen en mannen
 • Mantelzorg
 • Talent, ontwikkelen en presteren (TOP) (het nieuwe beoordelingssysteem)
 • (Individueel) ontwikkelbudget