De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ABN AMRO: Verslag Periodiek Overleg

Ik stop als belangenbehartiger bij de bank. Het was mijn wens om ook in andere sectoren voor De Unie actief te zijn en daarom heb ik deze keuze gemaakt. Mijn taken worden overgenomen door collega Harma Pethke. Harma stelt zich binnenkort zelf aan de Unie-leden voor. Zij is in het verleden als belangenbehartiger betrokken geweest bij de bank en is zeer bekend in de financiële sector. Ik weet zeker dat zij samen met de Unie-leden op tijd klaar zal staan voor de aanstaande onderhandelingen. Rest mij iedereen te bedanken voor de mooie samenwerking in de afgelopen periode. Ik heb veel steun en waardering ervaren in de afgelopen jaren en daar wil ik mijn hartelijke dank voor uitspreken!

Periodiek Overleg

Dinsdag 4 februari 2019 was er periodiek overleg tussen de bank, De Unie en de andere vakorganisaties. Hieronder de samenvatting van de besproken punten.

Onderhandelingen
Dit jaar zijn er onderhandelingen voor een nieuwe cao, sociaal plan, opstapregeling en pensioenregeling per 1 januari 2020. De bank en de bonden hebben met elkaar gesproken over de informatievoorziening bij het onderhandelingsproces en het aantal deelnemers aan het proces. Ook is gesproken over de inzet van een onafhankelijk voorzitter. We zijn er nog niet helemaal over uit.

Evaluatie opstapregeling
In 2017 en 2018 is de opstapregeling in totaal aan 7703 medewerkers aangeboden. 1564 medewerkers hebben daadwerkelijk een opstap-verzoek ingediend. Uiteindelijk is dit voor 1338 medewerkers gehonoreerd en voor 226 medewerkers afgewezen. Met de opstapregeling is een aantal reorganisaties in zijn geheel voorkomen en is gedwongen boventalligheid beperkt.

Er vertrekt een relatief hoog aantal medewerkers met een 2-beoordeling en een laag aantal medewerkers met een 4-beoordeling. Ten opzichte van alle 9-grid scores, vertrekt een laag aantal high potentials en een hoog aantal low potentials met de regeling. De ervaring leert dat medewerkers wier verzoek om gebruik te maken van de regeling is geweigerd, soms ontevreden zijn en gedurende langere tijd gedemotiveerd blijven. Ook heeft de business er soms moeite mee om de opstapregeling te weigeren aan medewerkers. Men honoreert teveel verzoeken, met vacatures tot gevolg. De opstapregeling loopt eind dit jaar af.
Moet de opstapregeling blijven?

Werkdrukonderzoek 
In de huidige cao hebben we de afspraak gemaakt om een tweetal werkdrukonderzoeken bij afdelingen te doen. Bij Risk start men in het 1e kwartaal. Dagelijkse Bankzaken wordt in het 2e en 3e kwartaal van 2019 onderzocht. Net als bij vorige werkdrukonderzoeken haakt de medezeggenschap hier ook bij aan. Na een eerder gehouden werkdrukonderzoek bij Contact Center zijn er stappen gezet om te verbeteren. Zo heeft de bank gekeken naar verbetering van de planning, de kwalitatieve bezetting en dag- en weekstarts. Ook is ‘first time right’ ingevoerd, wordt er beter geluisterd naar suggesties van adviseurs en zijn de werkinstructies verbeterd.

Begin 2018 is HR analytics gevraagd te helpen bij verbeteringen. Daarnaast is er verzuimonderzoek gedaan en zijn er enquêtes gehouden. Duidelijk is dat de leidinggevende een belangrijke schakel is voor verbeteringen. De nadruk komt meer te liggen op coachen, verzuimtraining en aandacht voor vitaliteit. Om te zien of dit alles effect heeft, hebben de vakorganisaties gevraagd naar de ontwikkeling van het ziekteverzuimpercentage van het CC.
Is werkdruk voor de medewerkers een belangrijk onderwerp?

EEO 2018
In november 2018 zijn de resultaten van de EEO bekend gemaakt en besproken op teamniveau. 78% van de medewerkers heeft meegedaan aan het onderzoek! Aangezien kort na het onderzoek de nieuwe visie en strategie van de bank bekend zijn gemaakt, wordt er in maart van dit jaar een pulse-onderzoek gedaan naar specifiek engagement, visie en oordeel over het senior management.

Vast-flex
Volgens de cao-afspraak streeft de bank naar een overall vast-flex-verhouding van 80-20. In 2017 en 2018 is dit gehaald. Meer externen komen in vaste dienst. We hebben gesproken over de positie van uitzendkrachten bij werving en selectie van interne vacatures. De arbeidsrechtelijke positie van cateringpersoneel, die vanuit het platform Temper worden geworven door OSP Catering, is ook nog besproken.

Contact

Voor vragen en opmerkingen neem vanaf heden contact op met Harma Pethke via e-mail harma.pethke@unie.nl. Collega Raja Boes blijft betrokken voor alle aanvullende dienstverlening voor leden.