De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ABN AMRO: Verslag periodiek overleg

Op dinsdag 6 november 2018 was er weer periodiek overleg tussen de bank, De Unie en de andere vakorganisaties met een keur aan ‘gasten’ voor diverse onderwerpen. We bespraken de carrièreswitch regeling, performance management, ethiek, kwaliteit bij afspiegelen en de allocatie van Client Services.

Carrièreswitch regeling

Arjanne Dirkx van People Development heeft ons verteld over de lopende evaluatie van de carrièreswitch regeling. Sinds de start van de regeling in 2016 zijn er 113 medewerkers die er gebruik van maken of hebben gemaakt. De bank evalueert de regeling aan de hand van persoonlijke interviews met medewerkers die er gebruik van maken. Tot nu toe zijn de redenen om er gebruik van te maken: omscholing, voorbereiden op pensionering en de start van een eigen bedrijf.

Together & Better (T&B) en Talent to Grow (T2G)

Vanuit het nieuwe performance managementsysteem Together & Better (T&B) zijn er al 265 facilitators getraind op de zogeheten feedback-challenge. Als er interesse is in de training en rol van facilitator, dan is er meer informatie te vinden op de Connectionspagina en Talent to Grow (T2G). Ruim 11.000 medewerkers van ABN AMRO hebben nog een deel of het gehele budget voor persoonlijke ontwikkeling staan. Kijk hier eens voor ons aanbod. Veel ABN AMRO collega’s zijn al voorgegaan!

Ethiek

Op verzoek van De Unie is er bij de cao afgesproken dat er meer bekendheid komt voor de commissie ethiek en de mogelijkheid voor medewerkers om hier aan deel te nemen. Jan de Geus van ethics & conduct en de ethische commissie heeft ons meer verteld over ethiek bij de bank. Op het gebied van ethiek worden er onder andere ethiekcafés georganiseerd en trainingen gegeven. De ethische commissie komt vier keer per jaar bijeen om over praktische morele vragen na te denken en een uitspraak te doen. Tot nu toe zijn alle adviezen van de commissie opgevolgd. Alle uitspraken staan op Connections en medewerkers kunnen erop reageren. De ethische commissie is in 2015 gestart met louter topmanagement als lid. Met het aantreden van Kees van Dijkhuizen zijn er ook drie zetels voor medewerkers in de commissie gekomen die ieder jaar rouleren. In de zomer 2019 start de werving voor de drie zetels die in september 2019 weer bemenst moeten worden.

Kwaliteit bij afspiegelen

In de cao is afgesproken dat de bank en de medezeggenschap het beleid bepalen voor het vaststellen van de kwaliteitscomponent bij niet-ingrijpend gewijzigde functies. Werkgroep-leden Albert Jan Kuijper (MZ) en Ralph Vrinz (CRT) hebben de uitkomst toegelicht. Bij niet-ingrijpende gewijzigde functies worden medewerkers geselecteerd aan de hand van twee componenten: dienstjaren (50%) en kwaliteit (50%). Omdat er in de nieuwe cao geen beoordelingscijfers meer zijn, is er met medewerkers gezocht naar een objectief en representatief alternatief. Uit de reacties kwam de wens naar voren om de medewerker zijn eigen input te laten geven voor zijn kwaliteitsoordeel. De werkgroep heeft mede op basis van deze inbreng besloten dat het kwaliteitsoordeel voortaan volledig gebaseerd wordt op een door de leidinggevende vast te stellen potentieel-beoordeling waarvoor de medewerker voorafgaand zelf input aanlevert. De potentieel-beoordeling zou geen verassing moeten zijn, omdat leidinggevende en medewerker voortdurend met elkaar in gesprek zijn over ontwikkeling. Vanaf 1 mei 2019 worden bij reorganisaties geen beoordelingscijfers meer gebruikt voor het vaststellen van de component kwaliteit.

Client Services

Op 4 oktober 2018 zijn de ongeveer 300 medewerkers van Client Services bij Commercial Banking geïnformeerd over de komende centralisatie van hun werk in Amsterdam. Dit heeft veel emotie teweeggebracht. Deze emotie kwam ook duidelijk naar voren op de informatiebijeenkomsten van 29 oktober 2018 die in Amsterdam, Utrecht, Zwolle, Eindhoven en Rotterdam gehouden zijn. Op verzoek van de vakorganisaties hebben Bart van de Sande en Karina Ber ons een toelichting gegeven op de gedachte achter de centralisatiebeweging en de activiteiten die de bank onderneemt met Go-See’s en van werk naar werk-trajecten. De Unie vindt dat er veel gevraagd wordt van medewerkers die mee moeten naar Amsterdam. Wat is het perspectief om dit vol te kunnen houden met toenemende files en nieuwe regels rond thuiswerken? En wat zijn de alternatieven voor collega’s voor wie Amsterdam letterlijk een brug te ver is? Niet iedereen kan immers een beroep doen op de mobiliteitsclausule uit het sociaal plan en zelf ontslag nemen heeft ernstige gevolgen voor het recht op een WW-uitkering. Het is nu aan de medezeggenschap en het management om hier passende maatregelen op te vinden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet!

Kaderledengroep

Voor onze kaderledenledengroep zijn we op zoek naar geïnteresseerde leden. Meer dan gemiddeld geïnteresseerd in arbeidsvoorwaarden? Laat het ons weten! We leggen graag uit wat de kaderledengroep bij de bank zoal doet.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over collectieve zaken bij de bank is de belangenbehartiger te bereiken op 06-52522074 of via e-mail emanuel.geurts@unie.nl. Voor ledenzaken is mijn collega Raja Boes het aanspreekpunt en bereikbaar via e-mail raja.boes@unie.nl of bel 06-52522065.