De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ABN AMRO: Stemmen over nieuwe cao en sociaal plan

In de vroege ochtend van 5 september 2019 heeft De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan, voor de medewerkers van ABN AMRO. De complete tekst van het akkoord is hier te lezen. De Unie-leden mogen een stem uitbrengen tot 26 september 2019, 12:00 uur.

Cao

In de laatste onderhandelingsdagen hebben de bonden een totaal reactie gegeven. Uiteindelijk is er een akkoord bereikt. Er zitten minnen in, maar zeker ook plussen. Al met al was het geen eenvoudig traject, maar we zijn tevreden dat we een balans hebben kunnen vinden. Tijdens de onderhandelingen waren de kaderleden aan tafel en de kaderleden in de zijkamer onmisbaar. Met hen hebben we telkens iedere stap afgewogen, uitgediept en goed bekeken.

 • De looptijd is 2 jaar. De cao gaat in op 1 januari 2020 en eindigt op 1 januari 2022.
 • De loonsverhoging is 2,75% op 1 april 2020 en 2,75% op 1 april 2021. We hadden hoger ingezet. Maar in combinatie met de extra week vakantie vinden wij het een goed resultaat.
 • Iedereen krijgt een extra week aan vakantiedagen. Parttimers naar rato. Je hebt nu 4 weken vakantie en dat worden 5 vakantieweken. Je hoeft deze week niet te kopen. En het benefit budget blijft gelijk.
 • Iedereen krijgt 5 Banking 4 Better dagen (B4B dagen) per jaar. Parttimers naar rato. Deze kun je heel ruim invullen. Daarmee vervallen de twee studiedagen en het vrijwilligersverlof. Uiteraard kun je voor vrijwilligerswerk en studie de B4B dagen gebruiken.
 • Vanaf 1 januari kunnen partners 6 weken partnerverlof opnemen bij de geboorte van een kind. Deze 6 weken worden 100% doorbetaald.
 • De toeslagen voor bijvoorbeeld piket, overwerk blijven gelijk. De carrièreswitch blijft ook gelijk.

Bekijk hier ook een infographic van de hele overeenkomst!

Pensioen

We hebben lang en veel over pensioen gesproken. Ook zijn er veel berekeningen gemaakt om de effecten van een lagere premie te bekijken. Niet alleen bij ABN AMRO wordt over pensioen gesproken. De pensioendiscussie leeft in heel Nederland. Overal zien we dat de lage rente invloed heeft. We hebben gezocht naar een balans en uiteindelijk een stap gezet. De regeling is nog steeds een goede en solide pensioenregeling.

 • Voor de komende vijf jaar is er een nieuwe pensioenregeling nodig, waarbij de premie zal worden aangepast.
 • De pensioenpremie in 2020 is 5 jaar 37% van de pensioengrondslag. In het eerste jaar een storting van 4% in een premiereserve. Dat maakt 41% in het eerste jaar.
 • Je eigen bijdrage blijft gelijk.
 • De verwachte kans op korten 0,1%.
 • De verwachte opbouw is 1,79%, op basis van de eind-mei-berekeningen.

Sociaal plan

Ook over het sociaal plan hebben we lang gesproken. De aftopping op de fictieve pensioenleeftijd zal vervallen. Dit was een doorn in het oog van veel leden. De aftopping zal nu op de AOW-leeftijd berekend worden. De vergoeding zal nooit meer bedragen dan dat je anders met je salaris zou hebben kunnen verdienen tot je AOW-leeftijd.

Ook is het boventalligheid-criterium nu voor iedereen gelijk. Ook dit was één van onze voorstellen. Dat betekent dat de cap van schaal 6 bij verplaatsing van werk er niet meer is. Voorheen moest iedereen boven schaal 6 met zijn werk mee. Ook als dit bijvoorbeeld 4 uur per dag reizen zou betekenen.

Ook de berekening van de reistijd is eenduidig geworden. Voortaan wordt alleen gerekend met 90 minuten enkele reis op basis van OV. Tot zover alle positieve punten. Eén van de minpunten is dat door de nieuwe berekening sommige groepen er wat op achteruit gaan. Hier zitten dus plussen en minnen in.

 • De looptijd van het nieuwe sociaal plan is 2 jaar, net zoals de cao.
 • De aftopping op fictieve pensioenleeftijd komt te vervallen. In plaats daarvan is de berekening tot de tot AOW-leeftijd. (Maar nooit meer dan je anders zou hebben verdiend). Hiermee is de aftopping op de fictieve pensioenleeftijd van de baan.
 • Er komt een eigen formule voor de berekening. Deze bestaat uit 1/3 per dienstjaar (ook als je bijvoorbeeld 2 maanden in één jaar in dienst bent, telt dat voor een heel jaar mee). Er zal dus niet automatisch verwezen worden naar de wet.
 • De vermenigvuldigingsfactor wordt 2,3. Het maximum blijft gelijk. De basis wordt voor iedereen gelijk. Aangezien de basis is verlaagd, is de factor omhoog gegaan.
 • Voor het reistijdencriterium komt de cap van schaal 6 te vervallen. Daarnaast zal voor iedereen 90 minuten enkele reis gelden. De 40 kilometergrens komt te vervallen.
 • Er komt een hardheidsclausule in gevallen met onredelijke gevolgen voor de nieuwe reistijd.
 • De opstapregeling wordt gecontinueerd voor 1 jaar en zal worden geëvalueerd.

Het is nu aan de Unie-leden!

We hebben lang en scherp onderhandeld. We denken dat er een goede balans voor de bank en voor de medewerkers is gevonden. Daarbij hebben we ook gekeken naar de ontwikkelingen in de financiële sector. Er zitten mooie afspraken in het akkoord. Maar niet al onze punten zijn binnengehaald. Het pensioen wordt iets minder, maar het is nog steeds één van de beste pensioenen van Nederland. De vergoeding uit het sociaal plan is versoberd voor bepaalde groepen, maar voor andere groepen weer wat verbeterd. Ook positief is dat de cap van schaal 6 bij verplaatsing van werk er niet meer zal zijn. Het sociaal plan geldt in dat geval voor alle cao-schalen en dus voor iedereen.

Lees het akkoord eens door. Er zijn berekeningen, maar die zijn erg ingewikkeld. Als er vragen zijn stuur dan een e-mail naar harma.pethke@unie.nl.

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om een stem uit te brengen. Dit kan tot 26 september 2019, 12.00 uur.

Stemmen en (nog) geen lid, dat kan ook. Iedere medewerker kan 1 jaar gratis lid worden en een stem uitbrengen! Stuur een e-mail naar harma.pethke@unie.nl als er nog vragen zijn of klik voor informatie op de volgende link:  https://www.unie.nl/aanmeldinggratislidmaatschapabnamro.