De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ABN AMRO: onderhandelingen dag zes

Op de zesde onderhandelingsdag hebben we gesproken over de voorstellen van de bank voor het sociaal plan, loon, pensioen en geboorteverlof. (Het verslag van de vorige onderhandelingen is hier te lezen).

Sociaal plan

Hieronder puntsgewijs de voorstellen van de bank:

 • Een versobering van de vergoedingsfactor van 1,9 naar 1,6;
 • Uitgangspunt voor de vertrekregeling wordt de nieuwe wet WAB;
 • Aftopping op de AOW-leeftijd in plaats van de fictieve pensioenleeftijd;
 • Evaluatie naar de effectiviteit van de opstapregeling.

De voorstellen van De Unie en de andere bonden komen de volgende keer aan bod.

Geboorteverlof

De voorstellen van De Unie op een rij:

 • Verruiming van het verlof van twee naar vijf weken;
 • Aanvulling van de bank van 70% betaald door UWV tot 100% betaald door bank.

Het tegenvoorstel van de bank:

 • Eerste 3 weken volledig betaald (70% betaald door UWV);
 • Tweede 3 weken 70% betaald door UWV aangevuld met pensioenopbouw door de bank.

Loonsverhoging

De bank:

 • 2 keer 2% structureel voor een twee jarige cao. De bank vindt het niet passen om meer loon te bieden.

De Unie:

 • De Unie vraagt 4% per jaar.

In het volgend overleg praten we verder, want we liggen nog ver uit elkaar.

Pensioen

Het tegenvoorstel van de bank:

 • In het eerst jaar 40% premie en in de 4 jaren daarna 36%. Dit is wel een beter tegenvoorstel, maar De Unie wil dat de besparing weer terug naar de werknemers gaat. Daar heeft de bank nog niet op gereageerd.

De Unie wenst:

 • De Unie gaat uit van het eerste jaar 41% en de in de 4 jaren daarna 37%.

Er zijn door Ortec nieuwe berekeningen gemaakt met de nieuwe rentestand en met de nieuwe rekenregels. Helaas is de rente nog verder gedaald en daardoor zullen de pensioenen verder dalen. Zelfs met de huidige regeling zal de kans op een lager opbouwpercentage toenemen. Op de lange termijn zijn de voorspellingen dat de rente weer zal gaan stijgen, maar het blijven voorspellingen en daardoor zijn er geen zekerheden.

Vervolg

We hebben nog geen tegenreactie gegeven. We willen hier eerst goed over nadenken en dit ook verder met de (kader)leden bespreken. Ook de nieuwe berekeningen over het pensioen willen we goed tot ons laten doordringen. En er zijn nog een aantal onderwerpen die verder moeten worden uitgediept. We willen weloverwogen met tegenvoorstellen komen en het vergt tijd om dit zorgvuldig te doen. Het gaat immers om de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers bij de bank.

De bank heeft een kleine stap gemaakt, maar men blijft verder bij gedane voorstellen, die allemaal uitgaan van versobering. Het gat is dus nog groot en we vinden het jammer dat de bank niet verder in beweging kwam.

Na de zomer gaan we verder op 3 en 4 september 2019.

Contact

Zijn er vragen stuur dan een e-mail naar harma.pethke@unie.nl.