De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Abbott Healthcare (Weesp en Olst): ledenraadpleging onderhandelingsresultaat

Een cao-resultaat heeft lang op zich laten wachten, maar het is er. Op 17 juni 2019 hebben De Unie en de collega-vakbonden met Abbott een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao bereikt. We hebben tijdens personeelsbijeenkomsten (in Olst op 28 juni 2019 en in Weesp op 2 juli 2019) het onderhandelingsresultaat gepresenteerd en toegelicht. De volledige tekst van het onderhandelingsresultaat is hier te lezen.

Loonstijging en looptijd

In het onderhandelingsresultaat is te lezen dat we een loonstijging van 6,4% over een cao-looptijd van 25 maanden hebben afgesproken. Dit betreft alléén de collectieve loonstijging. Dat is de loonstijging waar de vakbonden over onderhandelen.

Groei binnen loonschaal

De merit is de loonruimte die nodig is om werknemers in hun loonschaal te laten groeien. Merit is daardoor vergelijkbaar met de loontrede (periodiek) in een vaste schalen systematiek en kost ongeveer 1 à 1,5% van de loonsom. Of een dergelijk percentage wel of niet beschikbaar is om stijging binnen de loonschalen te realiseren is aan de werkgever en maakt geen onderdeel uit van cao-onderhandelingen. Dat is gebruikelijk in Nederland en er is geen reden om dat bij Abbott anders te doen. Over de merit hebben we dus niet met Abbott onderhandeld.

Wijziging van beloningssystematiek

Gedurende de looptijd van de cao zullen Abbott en de vakorganisaties onderzoeken of we tot een nieuw beloningssysteem kunnen komen. Een systeem waarbij er nog maar 1 loonsverhoging (collectief en individueel samen) is. En deze loonsverhoging is gekoppeld aan de beoordeling. Waarbij de beoordeling gebaseerd moet zijn op individueel te beïnvloeden zoals en waar een mogelijkheid tot bezwaar en beroep bestaat. In zo’n systeem moet het ook helder zijn hoe een beoordelingsresultaat zich vertaalt in een percentage loonstijging. Een nieuw systeem moet dus leiden tot betere beoordelingen en een transparant(er) systeem van belonen.

Generatiepact

Verder valt het generatiepact op in onze gemaakte afspraken. De zogenoemde 80-80-100 regeling kon niet veranderd worden; hij was immers al met de COR overeengekomen. Toch is er voor cao-werknemers een verbetering ten opzichte van hun collega’s elders in het land. De werknemers van Abbott Olst en Abbott Weesp hoeven het duurzame inzetbaarheidsbudget niet te besteden aan deze regeling. Wat ook belangrijk is: deelname aan deze regeling mag niet leiden tot werkdrukverhoging. Herbezetting is daarom noodzakelijk.

Rest mij nog om één opmerking te maken. De Unie neemt zich voor om het cao-traject in de toekomst eerder op te starten. Wij willen voordat een volgende cao afloopt met de werkgever nieuwe afspraken gemaakt hebben.

Stemming

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om een stem uit te brengen over dit onderhandelingsresultaat. Stemmen kan tot 16 juli 2019.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact met mij op via e-mail jan.admiraal@unie.nl of bel 06-5252 2048.