De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

ABAB cao

Sinds een maand ben ik, Han ter Halle, de nieuwe vertegenwoordiger vanuit De Unie. Ik loop al lang mee in de wereld van arbeidsverhoudingen en cao’s, zowel bedrijfscao’s als branchecao’s. Om mijzelf goed in te werken heb ik enkele informatieve gesprekken gevoerd met de onderhandelaars van het bedrijf (voorzitter hoofddirectie en manager personeel & organisatie). Daarnaast heb ik gesproken met onze Unie-contactpersoon en ook een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad (OR).

Nieuwe cao

 • De werkgever en De Unie zijn gesprekken gestart om te komen tot een nieuwe cao voor 2020. We zitten nog in een oriënterende fase want ik wil eerst contact met de Unie-leden hebben om te horen of er bepaalde wensen zijn met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden. Ook wil ik graag een gesprek met de OR zodat we een goed draagvlak creëren voor voorstellen die we bij de werkgever neerleggen.
 • Ter voorbereiding wil ik graag een reactie van de Unie-leden via han.ter.halle@unie.nl:
  – Welke wensen leven er;
  – Bij voldoende belangstelling kan dit ook via een bijeenkomst. Ik kom graag na
  werktijd langs om elkaar te spreken. Laat maar weten of er belangstelling is;
  – Graag een reactie tot uiterlijk 17 september 2019.
 • In september hoop ik een gesprek te hebben met de OR (delegatie) om met elkaar te bespreken op welke wijze de OR betrokken wil zijn bij de onderhandelingen over de cao.
 • Is er belangstelling om mee te denken over het onderhandelingsproces en op die wijze voor mij een contactpersoon te zijn ben je zeer welkom. Het is leerzaam en tegelijk belangrijk voor jezelf en collega’s.

Na 17 september zal ik de input verzamelen en verwerken in een voorstellenbrief aan de werkgever. Op 10 oktober 2019 zal ik de wensen overbrengen en gaan de onderhandelingen van start. Van werkgeverszijde is tenminste al een belangrijk onderwerp gemeld namelijk de wens om het beloningsbeleid te moderniseren. Er ligt nog geen voorstel maar wel enkele uitgangspunten mede in relatie tot de marktontwikkelingen.