De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

AAR Aircraft Component Services: Kom naar de ledenvergadering en stem over onderhandelingsresultaat!

In de ledenvergadering van 18 juni 2018 hebben de leden van De Unie het onderhandelingsresultaat over de B-cao niet geaccepteerd. Dat lag vooral aan het punt van meer flexibele werktijden. Inmiddels ligt er een nieuw onderhandelingsresultaat. Dat licht ik graag toe in een nieuwe ledenvergadering op 25 oktober 2018. Ik nodig de Unie-leden dan ook van hart uit voor deze ledenvergadering.

Het nieuwe onderhandelingsresultaat

In de ledenvergadering van 18 juni 2018 kwamen er twee punten naar voren waarvoor onze leden graag een andere uitkomst wilden:
1) andere afspraken voor flexibel werken vergeleken met wat in het onderhandelingsresultaat stond;
2) de dagenspaarregeling niet koppelen aan de AOW-leeftijd, maar aan de beoogde pensioendatum.

Beide punten zijn in het nieuwe onderhandelingsresultaat aangepast. Het tweede punt is exact opgenomen, zoals onze leden hebben aangegeven. Voor het eerste punt, meer flexibel werken, heeft de werkgever het voorstel gevolgd dat we in de ledenvergadering van 18 juni 2018 met zijn allen hebben opgesteld. Daarom hebben we met de werkgever een principe-akkoord bereikt over het nieuwe onderhandelingsresultaat. De leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen over dit akkoord.

Uitnodiging ledenvergadering, ook om te stemmen!

Het onderhandelingsresultaat licht ik graag toe in een volgende ledenvergadering. De leden kunnen in deze ledenvergadering hun stem uitbrengen op het onderhandelingsresultaat. Daarnaast zal ik na de ledenvergadering ook de mogelijkheid open zetten om digitaal een stem uit te brengen.

Graag zie ik de Unie-leden op de volgende ledenvergadering:
Donderdag 25 oktober 2018
Kantine
Aanvang: 16:00 uur

Vragen of opmerkingen?

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail hans.korver@unie.nl of bel 06-52522073.