De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

AAR Aircraft Component Services: 3/4-ledenvergadering over acties Metalektro!

AAR Aircraft Component Services is geen lid van de werkgeversorganisatie FME. Daarom kunnen leden van De Unie niet zomaar meedoen aan de landelijke acties in de Metalelektro. Die acties zijn in juni 2018 begonnen omdat vakbonden erg ontevreden zijn over de opstelling van de werkgeversorganisatie FME in het onderhandelingsproces. Na een zomerstop zullen de acties vanaf september weer beginnen.

Waarom een ¾-vergadering?

Er is toch een mogelijkheid dat leden van De Unie die bij AAR werken kunnen deelnemen aan de landelijke en regionale acties in de Metalelektro. Daarvoor moet minstens 3/4e van de aanwezige leden op een ledenvergadering bij AAR instemmen met deelname aan de acties. Bovendien moet minimaal 25% van onze leden bij AAR aanwezig zijn op de ledenvergadering.

Om leden in de gelegenheid te stellen om aan de acties mee te doen, organiseren we daarom een ¾-ledenvergadering. Deze ledenvergadering is alleen bedoeld voor leden van De Unie die bij AAR ACS werkzaam zijn.

Waar en wanneer?

De ¾-vergadering vindt plaats op:
Donderdag 20 september 2018
In de kantine
Aanvang: 16:00 uur

Behalve dat Hans Korver daar uiteraard bij is, zal ook Albert Meeuwissen aanwezig zijn. Albert is één van de twee onderhandelaars van De Unie aan de onderhandelingstafel over de A-cao. Hij coördineert de acties vanuit De Unie. En hij is in staat om direct vragen over de A-cao te beantwoorden.

Tot op de ledenvergadering van 20 september!

Vragen of opmerkingen?

Zijn er in de tussentijd nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met de belangenbehartiger op via e-mail hans.korver@unie.nl.