De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aanpassing reistijdcriterium sociaal plan Rabobank

De Unie en de andere vakorganisaties zijn een aanpassing van het reistijdcriterium in het sociaal plan overeengekomen met de Rabobank. Medewerkers krijgen hiermee nu een keuze of ze met het werk mee willen, ook als dit langer dan anderhalf uur enkele reistijd van ze vraagt.

Aanleiding

Er waren diverse signalen dat de maximale reistijd (anderhalf uur enkele reis) bij verplaatsing van werk in sommige gevallen tot ongewenste situaties leidt. In onze laatste ledenbrief melde ik dat we ondermeer in gesprek zijn met de bank over de verhuizing van enkele honderden medewerkers van de Croeselaan naar een Rabolocatie aan de Winthontlaan in Utrecht. Deze verhuizing zou onder het huidige sociaal plan tot boventalligheid van bijna honderd medewerkers leiden. Medewerkers gaven aan graag de keuze te willen hebben om de extra reistijd te accepteren en mee te gaan met het werk ook al is het meer dan anderhalf uur reistijd. De bank wilde deze optie ook graag aanbieden om medewerkers te kunnen behouden.

Aanpassing sociaal plan

De Unie en de andere vakorganisaties zijn met Rabobank tot overeenstemming gekomen over een aanpassing van het reistijdcriterium in het sociaal plan. Alle medewerkers die met een verplaatsing te maken krijgen met een gelijkblijvende formatie krijgen nu de keuze om eventueel mee te gaan met het werk ook als ze langer dan anderhalf uur moeten reizen. Dit is een mooie aanvulling op het bestaande sociaal plan en sluit aan op de behoefte van medewerkers om er zelf meer zeggenschap in te hebben. De belangrijkste punten van de afspraken zijn:

  • Keuzevrijheid voor de medewerker ook na anderhalf uur enkele reis met ook een check op de  haalbaarheid (mits er sprake is van een verplaatsing met een minimaal gelijkblijvende formatie).
  • Bij een verhuizing van het werk worden de opties tot thuiswerken, zelf werktijden bepalen, extra reistijd is werktijd en het aanbieden van de verhuiskostenregeling besproken tussen de medewerker en leidinggevende.
  • Medewerkers krijgen een proefperiode van vijf maanden (plus een maand opzegtermijn) mét behoud van sociaal plan om de nieuwe reistijd te proberen.
  • Voor het vaststellen van de reistijd wordt qua reismethode uitgegaan van het voor de medewerker meest logische en geschikte vervoermiddel in plaats van voor het traject meest logische vervoermiddel.

De complete tekst van het sociaal plan is hier te lezen. Het gemarkeerde deel in de tekst is nieuw.

Vervallen RVU-toets

De Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan over de toetsing van de ‘Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) bij een sociaal plan. Afstemming over dit arrest met de inspecteur van de Belastingdienst heeft er toe geleid dat ook bij de Rabobank deze toets is komen te vervallen bij de toepassing van de plaatsmakersregeling / remplaçentenregeling in het sociaal plan. Aangezien dit ook een formele wijziging is van het sociaal plan nemen we deze wijziging, na uiteraard een positief stemresultaat, gelijk mee in de nieuwe teksten van het sociaal plan.

Stemmen

De Unie vindt de voorgestelde wijzigingen een welkome aanvulling op het sociaal plan en legt deze dan ook met een positief advies aan de Unie-leden voor. De Unie-leden hebben hierover al een uitnodging ontvangen.

Contact of vragen?

Zijn er vragen over deze ledenbrief?  Voor vragen kan natuurlijk altijd contact opgenomen worden met de Unie-kaderleden bij Rabobank. Uiteraard is de belangenbehartiger bereikbaar via e-mail emanuel.geurts@unie.nl of bel 06-52522074.