De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Aanpassing cao-voorstellen Saab

Hierbij wil ik de leden oprecht bedanken voor de reacties die ik binnengekregen heb op de concept cao-voorstellen voor de nieuwe cao. In deze nieuwsbrief  informeer ik je graag over de aanpassingen in de conceptvoorstellenbrief en over de eerste onderhandeling over de cao.

Aanpassingen concept voorstellen

De aangepaste voorstellenbrief tref je hier aan. Ook de opmerkingen van de leden die na de sluitingstermijn hebben gereageerd zijn meegenomen. De aanpassing zijn als volgt:

 • Inkomen
  Er is aangegeven dat de loonvraag te laag is. Deze is inmiddels aangepast naar een collectieve verhoging naar 3% en een individuele verhoging naar 2%.
 • Ongemakkentoeslag
  Op basis van de opmerkingen is dit voorstel toegevoegd. Wij stellen voor de ongemakkentoeslag (artikel 15 cao) te verhogen naar € 75,00 en tevens stellen wij voor deze ongemakkentoeslag jaarlijks te indexeren met het percentage dat wordt overeengekomen voor collectieve loonsverhoging
 • Vitaal naar pensioen
  In de conceptvoorstellenbrief staat bij duurzame inzetbaarheid genoemd dat partijen gezamenlijk een onderzoek starten naar de mogelijkheid voor werknemers om te kiezen voor een aangepaste arbeidsduur. De achterliggende gedachte bij dit voorstel is, dat dit zowel voor de oudere werknemers mogelijk gemaakt wordt, als voor de jongere.

Kort verslag cao-onderhandelingen

In tegenstelling tot de traditie is het niet gelukt om vandaag tot een principeakkoord te komen. De werkgever is van mening dat de voorstellen van de vakbonden niet geheel in lijn liggen met de mogelijkheden die de organisatie heeft. Hierbij doelt men vanzelfsprekend in hoofdzaak op de loonvraag. Er is een vervolgafspraak gemaakt voor vrijdag 26 januari 2018 om de onderhandelingen voort te zetten. In de tussenliggende periode zal de werkgever de werknemers informeren over de huidige situatie binnen Saab.

Uitnodiging ledenbijeenkomst

Om onze leden  inhoudelijk te informeren over de stand van zaken inzake de onderhandelingen en om het cao-overleg met de werkgever voor te bereiden, wil ik de leden graag uitnodigen voor een ledenbijeenkomst op donderdag 18 januari 2018 om 13.00 uur in de centrale hal (Mensa).

Betrokkenheid

Er wordt gebroken met de traditie om in één dagdeel een cao af te spreken. Onze leden hebben zich duidelijk uitgesproken over hun wensen en De Unie wil hier graag in meegaan. Deze wensen zullen waarschijnlijk overeenkomen met de wensen van de ongeorganiseerde collega. Het is nu de tijd voor hem of haar om zich ook bij De Unie aan te sluiten, zodat wij samen een goed resultaat bereiken!

 • Onze leden weten wat het is om lid te zijn van De Unie.
 • Onze leden hebben inbreng en stemrecht tijdens het cao-proces en stemming over de cao en zij maken daar gebruik van.
 • Onze leden vinden het belangrijk goed geïnformeerd te zijn over huidige ontwikkelingen binnen SAAB TECHNOLOGIES die impact hebben op hen als werknemer.
 • De rechtsbijstand is ondergebracht bij de partij die de werksituatie van de leden echt kent.
 • Onze leden profiteren van de kennis en kunde op gebied van onder andere pensioen en loopbaanadvies van een moderne vakorganisatie.

Collega’s die nog geen lid zijn: pak deze kans om ook lid te worden. Schrijf je in via www.unie.nl/word-lid

Vragen?

Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorstaande kun je vanzelfsprekend contact opnemen met Klaas Kramer (klaas.kramer@saabgroup.com) of met mij (sjerp.holterman@unie.nl).