De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

a.s.r.: Update over cao-onderhandelingen

Onderhandelingsresultaat op Het Andere Plan

Zoals we de leden al eerder hebben laten weten, zijn we op 27 november 2018 verder gegaan met de cao-onderhandelingen.

Op 27 november 2018 is er allereerst gesproken over HAP. Deze loopt namelijk eind van dit jaar af en is het zeker met het oog op recente aankondigingen van reorganisaties van belang dat we een nieuw sociaal plan afspreken. Daarover hebben we met a.s.r. op 3 december 2018 een onderhandelingsresultaat bereikt. Dit is al met de medewerkers gedeeld op het intranet. Lees hier het onderhandelingsresultaat.

In de opzet van Het Andere Plan is de filosofie geweest dat als de medewerker van te voren investeert in eigen ontwikkeling dat daardoor de arbeidsmarktkansen worden vergroot. Dat idee wordt ondersteund door de praktijk van de laatste jaren dat er steeds meer mensen makkelijker werk vinden omdat zij zelf al eerder beginnen met het investeren in hun inzetbaarheid en ontwikkeling. In het overleg heeft a.s.r. met ons cijfers gedeeld waarin te zien is dat de uitstroom van werk naar werk door dit beleid toeneemt.

Omdat door a.s.r. aantoonbaar is gemaakt dat de investering in Duurzame Inzetbaarheid en Mijn Budget leidt tot een hogere kans op nieuw werk, zijn we akkoord gegaan met een verandering in de verdeling tussen Mijn Budget en Mijn Vangnet. We blijven hier alert op en willen dit de komende jaren tijdens de looptijd blijven monitoren.

Afspraken in Het Andere Plan

In de gesprekken met a.s.r. hebben we de volgende afspraken kunnen maken:

Looptijd
Het HAP heeft een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021.

Mijn Budget
De hoogte van Mijn Budget 2019 blijft voor 2019 hetzelfde. De jaren daarna wordt Mijn Budget verhoogd wat te lezen is in de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Wij vinden net als a.s.r. dat als de medewerkers die een goed budget hebben hun kansen vergroten op werk.

We hebben ook afgesproken dat het budget uit Fase 2 en 3 op een eerder moment al mag inzetten als de medewerker een onderbouwd verhaal heeft.

Vrijwillige vertrekregeling
Mocht de medewerker in fase 1 besluiten om vrijwillig te vertrekken, dan krijg de medewerker 90% van Mijn Vangnet. Is de medewerker in fase 3 aanbeland en heeft ander ander werk gevonden dan ontvang de medewerker de volledige Mijn Vangnet.

Mijn Vangnet
De leeftijdsafhankelijke factor in Mijn Vangnet blijft over 2019 hetzelfde.

Per 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 gelden onderstaande factoren, waarbij we de leeftijdsgroepen enigszins hebben aangepast:

 2020  2021
 Jonger dan 35 jaar  1,25  1,25
 35 t/m 49 jaar  1,9  1,9
 50 t/m 59 jaar  2,3  2,3
 60 jaar en ouder  2,4  2,4

Met de afname per 2020 van de leeftijdsafhankelijke factor, stijgt tegelijkertijd het beschikbare bedrag in Mijn Budget.

Stemadvies

Wij hebben op een aantal punten een verbetering kunnen realiseren in Het Andere Plan. Maar het woord is aan de leden. Wij leggen dit onderhandelingsresultaat positief aan de leden voor. De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om te stemmen.

Op de andere onderwerpen (pensioen en DAC) kom ik een volgende keer terug.

Zijn er vragen of opmerkingen neem dan contact op met de belangenbehartiger via e-mail ton.van.eijden@unie.nl.