- De Unie - https://www.unie.nl -

a.s.r.: Onderhandelingsresultaat pensioen

Na veelvuldig en intensief onderhandelen heeft De Unie een resultaat bereikt over een nieuwe pensioenregeling.

Wat voorafging

De huidige pensioenregeling bij a.s.r. is een zogeheten verzekerde DB-regeling. De pensioenuitkomst is gegarandeerd en deze garanties zijn kostbaar. A.s.r. heeft tijdens de vorige cao-onderhandelingen al aangegeven over te willen stappen naar een nieuwe regeling, gebaseerd op individuele spaarpotjes. De voorkeur voor vakorganisaties lag bij een collectieve regeling. Zoals tijdens ons vorige Webinar toegelicht, bleek dat niet haalbaar en zijn we in onderhandeling gegaan over een IDC-pensioenregeling.

De wens om te komen tot een passende IDC-regeling heeft de nodige tijd gekost. Je verschuift immers het risico van de werkgever (onzekerheid over de benodigde premie voor het toegezegde resultaat) naar de individuele werknemer (onzekerheid over het resultaat van de ingelegde premie). Na een lange periode met vele gesprekken over de pensioenregeling zijn we tot een gezamenlijk onderhandelingsresultaat over een IDC-regeling gekomen. Vanwege onder andere specifieke uitgangspunten in de nieuwe regeling zoals een 1% staffel, een extra financiële bijdrage van a.s.r. en een verlaging van de werknemerspremie hebben we deze afspraak kunnen maken.

Webinar

Het bereikte resultaat lichten wij graag toe aan de Unie-leden en de collega’s bij a.s.r. via een Webinar op maandag 28 september 2020. Dit Webinar wordt door de gezamenlijke vakbonden gegeven. Er zijn op 28 september twee bijeenkomsten gepland. Je kunt je voor één van deze bijeenkomsten opgeven:
* 28 september van 14:30 uur – 15:30 uur
* 28 september van 16:00 uur – 17:00 uur

De Unie-leden hebben een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden voor de Webinar op maandag 28-september 2020. Deze Webinar is exclusief voor leden van de vakbond! Het Webinar staat dus niet open voor niet-leden. Immers collega’s kunnen zelf ook lid worden van de vakbond en daar hun voordeel mee doen.

A.s.r. geeft ook een toelichting door middel van een Webinar op 24 september 2020. Vergeet je daar niet bij je werkgever voor aan te melden.

Stemmen vanaf 28 september 2020

Uiteraard ben jij aan zet. Het gaat om de arbeidsvoorwaarden. Veel informatie over de regeling is te vinden op infonet, daar is de regeling, toelichting en een Q&A te vinden. Stel daarnaast je vragen in de Webinars of per mail. De stemming over het resultaat loopt van 28 september 2020 tot en met 13 oktober 2020, 12:00 uur. Binnenkort ontvangen de Unie-leden de link naar het stemformulier.

Het resultaat op hoofdlijnen:

Hier is een overzicht te lezen van de verschillen/veranderingen tussen de huidige en de nieuwe regeling. Wij begrijpen dat je vooral wilt weten wat de nieuwe regeling specifiek voor jou betekent. A.s.r. zal dat te zijner tijd voor jou inzichtelijk maken. Ook worden de maatmannen tijdens het Webinar toegelicht.

Kortom: we hebben een resultaat. Meld je voor een verdere toelichting aan voor het Webinar.

Contact

Zijn er vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief dan kun je mailen naar de belangenbehartiger Harma Pethke via e-mail harma.pethke@unie.nl.