De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

a.s.r. : Geen akkoord voor een nieuwe cao. Eindbod van werkgever.

Het overleg van 8 januari 2019 heeft helaas geen resultaat voor een nieuwe cao opgeleverd. Vooral op de verhoging van de salarissen liggen we momenteel te ver uit elkaar om samen tot een resultaat te komen. We hebben van a.s.r. geen acceptabel loonvoorstel mogen ontvangen.

a.s.r. heeft nu besloten om een eindbod neer te leggen. De Unie wacht de definitieve tekst af. Zodra we het eindbod hebben ontvangen van a.s.r. zullen wij de leden hierover informeren. Er zal dan een nieuwsbrief komen met meer informatie. Daarnaast worden er medewerkersbijeenkomsten georganiseerd waarvoor de Unie-leden worden uitgenodigd.

In de bijeenkomsten willen wij in gesprek met de medewerkers van a.s.r. om hun mening te horen en zullen we het proces en het eindbod verder toelichten.

Contact

Zijn er in de tussentijd nog vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar de belangenbehartiger via ton.van.eijden@unie.nl of bel op 06-52522049.