De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

50+ en werkloos: Einde WW en nog geen zicht op nieuw werk?

Werkloosheid is een ingrijpende gebeurtenis, of je er nu vrijwillig voor kiest of niet. De zorg over je maandelijkse inkomen neemt toe en je krijgt te maken met een flink aantal formaliteiten, rechten en plichten. Je moet op zoek naar nieuw werk en dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet voor de groep 50- en 60-plussers. Speciaal voor deze groep zijn de IOAW en de IOW in het leven geroepen.

IOAW versus IOW, wat betekent dat nou eigenlijk?

Het kan gebeuren dat het jou, ondanks alle sollicitatie inspanningen, niet is gelukt om nieuw werk te vinden.  Het einde van je WW-uitkering is in zicht. Op welke uitkeringen je als 50-plusser kunt terugvallen na afloop van de WW leggen we je graag uit.

Voor oudere werklozen bestaan dan 2 soorten uitkeringen: de IOAW en de IOW. IOAW staat voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. De IOW is de Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen. Beide wetten regelen een inkomensvoorziening na afloop van de WW-uitkering.

IOAW: voor 50 jaar en ouder

Als de duur van de WW voorbij is en je WW-uitkering is afgelopen kom je wellicht in aanmerking voor een IOAW-uitkering.

Om een IOAW-uitkering te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent vóór 1 januari 1965 geboren.
  • Je bent op of na je 50e jaar werkloos geworden.
  • Je hebt langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen.

Hoogte, inkomsten en vermogen

De IOAW-uitkering garandeert een inkomen op bijstandsniveau. Eigen inkomsten plus die van je partner worden verrekend met de IOAW-uitkering. Er wordt niet gekeken naar het vermogen voor het bepalen van het recht op uitkering. Het bezitten van een eigen huis is dus niet relevant.

Aanvraag

De IOAW-uitkering vraag je aan op werk.nl na afloop van de WW-uitkering en loopt maximaal door tot aan de dag waarop je recht krijgt op een AOW-uitkering.

IOW: voor 60 jaar en ouder

Werd jij werkloos op of na je 60e levensjaar, dan heb je wellicht recht op een IOW-uitkering na afloop van je WW-uitkering. De IOW is tijdelijk en blijft tot 2027 bestaan.

Om een IOW-uitkering te krijgen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je was 60 jaar of ouder toen je werkloos werd.
  • Je hebt de einddatum van je WW-uitkering bereikt.
  • Je WW-uitkering is begonnen na 30 september 2006 en voor 1 januari 2020.
  • Je hebt langer dan 3 maanden een WW-uitkering ontvangen.

Hoogte, inkomsten en vermogen

De IOW garandeert een uitkering op bijstandsniveau. Het eigen vermogen is voor de IOW niet van belang. Ook het inkomen en vermogen van je partner spelen géén rol. Alleen je eigen inkomsten worden met de uitkering verrekend.

Aanvraag

De IOW-uitkering vraag je na afloop van de WW-uitkering aan op Mijn UWV en loopt maximaal door tot aan de dag waarop je recht krijgt op een AOW-uitkering.

Schematisch overzicht IOAW en IOW

Vragen?

Uiteraard staan wij voor je klaar. Neem contact op met ons Service Center via sc@unie.nl of via 0345-851963