De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Weinig vooruitgang in de cao voor Metaal & Techniek

Na de tweede dag onderhandelen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek zijn er nog weinig concrete zaken te melden. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat de werkgevers nog steeds weinig ruimte zien voor verbeteringen van de cao. Wel zijn ze erg goed in het voorstellen van verslechteringen.

De werkgevers

Deze dag hebben we vooral aan moeten horen dat de werkgevers de ontziebepalingen willen opschuiven naar 58 jaar en dat de seniorendagen moeten ingaan op een latere leeftijd dan nu. Bovendien vinden de werkgevers dat het Generatiepact volledig mislukt is. Vakbonden hebben stevig gereageerd op deze onzin. Nogmaals hebben we aangegeven dat deze verslechteringen slecht zijn voor de sector en de medewerkers. Nog steeds geven de werkgevers geen enkel signaal dat ze de sector aantrekkelijk willen houden (en maken!) voor jong en oud.

Over een groot aantal onderwerpen hebben we nog helemaal geen duidelijkheid, bijvoorbeeld over de loonstijging.

Pensioen

Het pensioen kwam ook nog op tafel. De vakbonden willen door het inzetten van de premie die de werkgevers nu nog betalen voor de oude VUT-, prépensioen- en levensloopregeling de eventuele kostenverhogingen voor de pensioenregeling op peil houden. Werkgevers willen dat niet tijdens deze onderhandelingen bespreken. Ze willen het daar tijdens aparte onderhandelingen over hebben. Ook hier dus nog onduidelijkheid.

Blijf op de hoogte

Op woensdag 8 mei 2019 is de volgende onderhandeling. Wij hopen dan in ieder geval te horen wat de werkgevers op loon willen doen. Wij houden je op de hoogte!

Op elke onderhandelingsdag plaatsen wij videoverslagen op onze speciale facebookpagina:

http://facebook.com/ikbenmetaal

Deze verslagen zijn later ook terug te kijken op youtube:

http://bit.ly/IkBenMetaalYouTube

Meld je aan op deze pagina’s voor de laatste updates.

Download hier dit bericht om te verdelen onder jouw collega’s.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben dan kun je deze sturen naar metaal@unie.nl