Zoeken
Je bent hier: Branches & Bedrijven > Branches > Metaal
 
Metaal vakbond De Unie metaalindustrie

Een lange dag onderhandelen leidt tot ....

Na vijf lange dagen onderhandelen hebben we eindelijk een principeakkoord bereikt! We hebben lang moeten wachten op concrete voorstellen van de werkgevers en eindelijk waren ze er! Uiteindelijk hebben we in de nacht van 20 op 21 april 2017 een principeakkoord bereikt!

Op hoofdpunten hebben we een akkoord bereikt op:

 1. Looptijd
  De cao krijgt een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019
 2. Loon en aanpassen jongerenschalen
  De loonsverhogingen zijn als volgt:
  Per 1-8-17:         1,75%
  Per 1-1-18:          0,35%
  Per 1-7-18:          1,75%
  Per 1-1-19:          0,31%
  De jeugdschaal A/2 wordt aangepast aan de nieuwe afspraken rond de Wet Minimumjeugdloon en per 1-7-2017 zullen werknemers vanaf 22 jaar en ouder conform de volwassenenschalen worden beloond.
 3. Generatiepact
  Voor werknemers van 62 jaar en ouder komt er de mogelijkheid om te kiezen voor zogenaamde 60-80-100, 70-85-100 of 80-90-100 regelingen waarbij zij bijvoorbeeld 60% van de tijd werken, 80% salaris krijgen en 100% pensioenopbouw behouden. Als één van deze regelingen wordt toegepast kan een werkgever subsidie krijgen voor het aannemen van een nieuwe werknemer.
 4. Duurzame inzetbaarheid
  De loopbaancoaches zullen beschikbaar blijven om adviezen te geven en daarmee de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.
Bestaande projecten rond Wajongeren en 45+ WW zullen worden voortgezet.
 1. Pensioen (overgangsregelingen)
  Het blijft mogelijk voor werknemers van 60 jaar en ouder om tijdens werkloosheid in aanmerking te komen voor de overgangsregelingen in de pensioenregelingen. Hierdoor kunnen zij gedurende hun WW of direct na afloop daarvan nog met pensioen, met gebruikmaking van die overgangsregelingen.
 2. Mantelzorg
  De partijen bij de cao zullen starten met een project mantelzorg.

Een mooi akkoord!

De Unie vindt dat er met de gemaakte afspraken een mooi akkoord tot stand is gekomen! Het volledige principe akkoord kun je hier lezen.  
Wil je nog nazien hoe de laatste onderhandelingsdag is gegaan? Bekijk dan ook onze filmpjes op facebook.com/ikbenmetaal.

Vragen?


Voor meer informatie over het bovenstaande kun je contact opnemen met Dirk van Gestel en Albert Meeuwissen
Branchenieuws

Ga voor het specifieke nieuws binnen de verschillende branches naar de branchepagina's:

Metalektro

Metaal en Techniek

Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

De belangenbehartigers


Albert Meeuwissen
 06 5252 2072

Dirk van Gestel
 06 5252 2055 
 
Suat Koetloe
  06 5252 2061
Sjerp Holterman
Sjerp Holterman
06 5252 2030