De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Rechtsbijstand via DAS

Als premiumlid kun je gebruikmaken van een rechtsbijstandsverzekering van DAS. Een uitstekende aanvulling op de ondersteuning en zekerheid die een lidmaatschap voor De Unie je biedt.

Gezin is meeverzekerd

De verzekering geldt niet alleen voor jou, maar voor iedereen in je huis. Ook uitwonende (pleeg- of stief)kinderen zijn meeverzekerd, maar alleen als ze een volledige dagstudie volgen of in een verpleeginrichting wonen. Let op: je moet wel in Nederland wonen en als privépersoon handelen.

Geen wachttijd

Er geldt geen wachttijd voor de verzekering. Wel moet de oorzaak van het geschil plaatsvinden tijdens de looptijd van de verzekering. Dit heet het brandendhuisprincipe: je kunt een brandend huis niet verzekeren. Je kunt alleen gebruikmaken van juridische hulp als je niet had kunnen weten dat je die nodig zou hebben.

Zelf een jurist kiezen

Je kunt zelf een jurist kiezen en de kosten hiervan declareren bij DAS. Vraag hier wel eerst toestemming voor. Is een gerechtelijke procedure niet verplicht en wil je zelf een jurist kiezen? Dan geldt een eigen risico van € 250,-.

Kostenmaximum

Het kostenmaximum kan verschillen per onderdeel, van € 5.000,- tot wel € 60.000,-. In de meeste gevallen geldt een franchisebedrag van € 175,-: alleen als de schade hoger uitvalt dan het franchisebedrag, wordt het vergoed.

Verzekeringsgebied

Het verzekeringsgebied is meestal de Europese Unie. Dit wordt per categorie toegelicht in de polisvoorwaarden.

Wanneer valt juridische hulp onder de dekking van de polis?

 • Bij conflicten over schade en persoonlijk letsel die is ontstaan in het verkeer (weg-, lucht-, spoor- en waterverkeer). Schade en letsel in het verkeer wordt wereldwijd gedekt, tenzij je niet bevoegd was om het voertuig te besturen.
 • Bij conflicten over schade die anderen hebben toegebracht aan een verzekerde in persoon en aan persoonlijke eigendommen.
 • Bij conflicten over een ziektekostenverzekering of gezondheid, bijvoorbeeld na een medische fout of arbeidsongeval.
 • Bij conflicten over een geboekte vakantie, als ze gaan over het vervoer naar en van de reisbestemming, de gehuurde accommodatie en de afgesloten reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Bij conflicten over (lucht)vaar- en voertuigen, bijvoorbeeld over (ver)koop, reparatie of verzekering. Let op: gaat het om een tweedehands voertuig zonder bijgekochte schriftelijke garantie van een merkdealer, BOVAG- of FOCWA-bedrijf, dan valt het conflict niet onder de polisdekking.
 • Bij conflicten met financiële instellingen, zoals een verzekeraar. Uitzonderingen: een conflict met DAS of een conflict over (ver)koop of beheer van aandelen, obligaties, certificaten, spaardeposito’s of pandbrieven.
 • Bij conflicten met een onderwijsinstelling over onderwijs of studiefinanciering. Ook als vrijwilliger kun je een beroep doen op de polis.
 • Bij conflicten met buren: burenrecht wordt uitgelegd als de regels waaraan eigenaren en gebruikers van onroerende zaken die buren van elkaar zijn zich moeten houden.
 • Bij conflicten met de Nederlandse overheid, landelijk of plaatselijk.
 • Bij conflicten over een erfenis.
 • Bij conflicten over (ver)bouw, (ver)koop, (ver)huur, bezit of gebruik van de woning van het premiumlid. Let op: dit geldt alleen voor de woning waar het premiumlid woont, het laatst heeft gewoond of gaat wonen; een vakantiewoning valt hier alleen onder als het premiumlid deze hoofdzakelijk zelf gebruikt.
 • Als iemand een schadevergoeding wil van het premiumlid en dit niet gedekt wordt door een aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien geldt het alleen in het minnelijke traject. Als het lid wordt verweten de schade opzettelijk te hebben toegebracht, dan valt dit niet onder de polisdekking.

Wat valt niet onder de dekking van de polis?

Behoort een conflict niet tot een gedekt onderdeel, dan valt deze buiten de verzekering. Dat geldt onder meer voor de volgende onderdelen:

 • Arbeids- en socialezekerheidsrecht vallen niet onder de DAS-rechtsbijstandverzekering, omdat deze al onder het lidmaatschap van De Unie vallen.
 • Strafrechtelijke conflicten vallen alleen onder de dekking als achteraf blijkt dat de verzekerde onbewust een wet heeft overtreden of misdrijf heeft begaan, of als een strafzaak voorkomen had kunnen worden door een geldbedrag te betalen.
 • Persoons- en familierecht: denk aan echtscheiding(smediation) of alimentatie.
 • Belastingrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Zakelijke activiteiten

Polisvoorwaarden

Benieuwd waar je precies aanspraak op kunt maken? Check de polisvoorwaarden. DAS beslist over de uitleg van de polisvoorwaarden en of een geschil onder de polisdekking valt.