De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Reorganisatie

Soms moeten bedrijven veranderen om toekomstbestendig te blijven. We spreken dan van een reorganisatie. Vaak gebeurt dit als de (financiële) resultaten tegenvallen, maar ’t kan bijvoorbeeld ook voorkomen als een organisatie de focus verlegt of dienstverlening verandert. Zo’n verandering kan grote gevolgen hebben voor jou: je functie wordt anders, de bedrijfscultuur verandert of je raakt je baan kwijt. Wat moet je precies weten van reorganisaties?

Ontslagprocedure

Als je werkgever mensen wil ontslaan bij een reorganisatie, moet hij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische reden indienen bij het UWV. Hierin onderbouwt hij waarom het ontslag nodig is. Als hij meer dan twintig medewerkers wil ontslaan, moet-ie daar ook melding van maken bij het UWV en de vakbonden. 

Afspiegelingsbeginsel

Moet je werkgever medewerkers ontslaan vanwege bedrijfseconomische reden? Dan moet hij zich meestal houden aan het afspiegelingsbeginsel. Er is wettelijk vastgelegd in welke volgorde hij medewerkers mag voordragen voor ontslag. Eerst moet hij afscheid nemen van ingehuurde krachten, AOW-gerechtigden, oproepkrachten en mensen met een tijdelijk contract dat nog maximaal 26 weken duurt. Daarna verdeelt hij iedereen met vergelijkbare (‘uitwisselbare’) functies over leeftijdsgroepen. Binnen elke groep wordt de medewerker die het laatst is aangenomen als eerste ontslagen. De groepen zijn:

  • 15 tot 25 jaar
  • 25 tot 35 jaar
  • 35 tot 45 jaar
  • 45 tot 55 jaar
  • 55 jaar en ouder

Sociaal plan

Collectieve ontslagen worden dus gemeld bij vakbonden. Die gaan dan met de werkgever in gesprek over het sociaal plan: een lijst met afspraken over de reorganisatie en het ontslag. Zo leggen we bijvoorbeeld bepalingen vast over herplaatsing, andere passende functies, ontslagvergoeding, outplacement, scholing en de inhoud van een beëindigingsovereenkomst. 

Vaststellingsovereenkomst

In plaats van een ontslagaanvraag via het UWV kan je werkgever je ook een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst aanbieden. Je komt dan met wederzijds goedvinden tot een beëindiging van je dienstverband, en de afspraken over de beëindiging worden vastgelegd in de overeenkomst.

Lees meer over vaststellingsovereenkomsten.

Juridische hulp nodig bij je reorganisatie? Dit doen wij voor je.

 

 

 

De Unie op social media