De Unie, in jouw belang

VGZ

Nieuws over VGZ

VGZ: verslag cao-onderhandelingen

De eerste onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn van start gegaan. Partijen hebben hun voorstellen aan elkaar…

VGZ: Start cao-onderhandelingen

De huidige cao loopt eind dit jaar af. Voor De Unie is dit aanleiding om samen met de leden tot een goede inzetbrief te komen.…

VGZ: update

In de afgelopen periode hebben we verschillende overleggen met jouw werkgever gevoerd. We praten je daar graag over…

VGZ: leden stemmen tegen eindbod cao

In de afgelopen periode hebben de leden hun stem uit kunnen brengen over het eindbod voor de nieuwe cao. Met een ruime meerderheid is er…

VGZ: eindbod cao breng je stem uit

In de afgelopen weken hebben we namens jullie onderhandeld over een nieuwe cao. Helaas wilde VGZ niet verder onderhandelen en dus…

VGZ: Verslag cao-onderhandelingen

Afgelopen week heeft er nog een kort overleg met VGZ plaatsgevonden. Leden hebben mij daarover gemaild. Het overleg ging over hoe we het…

VGZ: Verslag cao-onderhandelingen

Hieronder een korte update. Op dinsdag 3 januari 2023 zijn we weer bij elkaar gekomen om te onderhandelen over de nieuwe cao. Ik,…

VGZ: verslag cao-onderhandelingen

Vorige week is er weer onderhandeld over de nieuwe VGZ-cao. Een aantal punten zijn we nu overeen gekomen, maar over de…

Cao-onderhandelingen VGZ

Vorige week donderdag hebben vakbonden en VGZ cao-overleg gehad. De gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Over…

VGZ Start cao-onderhandelingen

Bij VGZ starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao binnenkort. Wil je de onderhandelingen voor jouw nieuwe cao echt op de voet…

VGZ: Cao 2021-2022

De stemming over de nieuwe VGZ-cao is afgesloten met een duidelijke uitslag. De leden van De Unie zijn in grote meerderheid akkoord gegaan…

VGZ: Verslag cao-overleg 25 mei 2021

Op dinsdag 25 mei 2021 hebben wij opnieuw gesproken met VGZ over de nieuwe cao. Inhoudelijk hebben we vooral gesproken over enkele…

Cao overleg VGZ 10 mei 2021

Op 10 mei 2021 heeft De Unie met VGZ gesproken over jouw cao. De sfeer van het overleg is zakelijk en doelgericht. We hebben goede…

Cao overleg VGZ, 7 april 2021

De cao-onderhandelingen zijn op 7 april 2021 gestart. Jouw werkgever heeft in het eerste overleg een aantal thema’s benoemd die voor VGZ…

VGZ: cao-overleg

Cao-onderhandelingen VGZ Het overleg over de nieuwe VGZ-cao is begonnen. Op woensdag 7 april 2021 hebben alle partijen aangegeven…

Cao-overleg VGZ

De cao voor VGZ-medewerkers loopt af op 31 mei 2021. Inmiddels heeft De Unie data vastgelegd voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao.…

Sociaal plan VGZ

De Unie is in gesprek met jouw werkgever over een nieuw sociaal plan voor VGZ. Het huidige sociaal plan loopt af op 31 december…

De Unie bij VGZ

De Unie is als grote vakorganisatie nauw betrokken bij VGZ en speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en het sociaal plan. De Unie is de belangrijkste vakorganisatie in de verzekeringsbranche. Wij onderhandelen namens onze leden over CAO’s, sociaal plannen en pensioenregelingen bij alle grote zorgverzekeraars, de koepels, pensioenuitvoerders, reguliere verzekeraars en alle andere grote financiële instellingen.

Word nu gratis lid van De Unie

In jouw CAO hebben we met VGZ afgesproken dat medewerkers een jaar lang gratis lid kunnen worden van De Unie. Je werkgever betaalt dit voor jou. VGZ onderstreept daarmee het belang dat zij hecht aan de rol die De Unie speelt bij de totstandkoming van een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers.

Word nu een jaar gratis lid van De Unie

Door je lidmaatschap ben je gegarandeerd altijd als eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen op arbeidsvoorwaardengebied bij VGZ. Je ontvangt periodiek ledenbrieven die betrekking hebben op jouw werk bij VGZ. Je hebt direct stemrecht tijdens de cao-onderhandelingen, dus direct invloed! Daarnaast kan je gebruik maken van een breed scala aan individuele dienstverlening en profiteer je van ledenvoordelen.

Downloads