De Unie, in jouw belang

Shell

Nieuws over Shell

Shell: Arbeidsvoorwaarden-diner

Onlangs hebben we de leden uitgenodigd om in gesprek te gaan met onze voorzitter en onze arbeidsvoorwaardencoördinator over de…

Shell buiten-cao-ers organiseren zich

In het prille begin van 2022 hebben een aantal medewerkers van Shell contact opgenomen met De Unie. Het gaat om medewerkers die niet onder…

De Unie bij Shell

Shell-collega’s hebben onlangs het initiatief genomen om – met ondersteuning van De Unie – Shell te bewegen de lonen van de buiten-cao-ers substantieel en fundamenteel te verbeteren. Dat heeft tot nu tot helaas niet tot concreet resultaat geleid.

Werk je bij Shell? Word lid van De Unie!

Waar gaat het ook alweer over?

Ten eerste gaat het over de buiten-cao-ers, die er de laatste 14 jaar nauwelijks in salaris op vooruit zijn gegaan. Dat wringt, vooral nu de inflatie sinds een jaar stevig is. Wij vinden dat Shell hierin een ferme stap moet zetten.

Het tweede belangrijke punt is de huidige merit-structuur. Er zijn meer bedrijven die een merit-structuur hebben die lijkt op die van Shell. Vaak zit daar als vaste component nog wel een verhoging met de CPI of de afgeleide CPI als vaste component in. Dat is bij Shell niet het geval. In beide situaties leidt een dergelijke opzet van het salaris altijd tot onvrede bij buiten-cao-ers, omdat de cao-lonen doorgaans harder stijgen dan de salarissen van de buiten-cao-ers. Daarnaast past Shell de merit-structuur voor buiten-cao-ers niet overal hetzelfde toe. Zo past jouw werkgever de merit voor Sales anders toe dan voor niet-Salesmedewerkers.

Wij vinden een gelijke groei van het basissalaris voor iedereen (cao, buiten-cao, Sales) rechtvaardiger. De beoordelingscyclus is er voor om op persoonlijk niveau te kunnen differentiëren in loongroei. Daarnaast geeft een salaris dat meer uit vaste componenten bestaat en minder uit variabele componenten meer rust aan de werknemer en geeft hem/haar meer mogelijkheden in het maatschappelijk verkeer (bijvoorbeeld bij het kopen van een huis). Wij pleiten er daarom voor dat Shell de huidige salarisstructuur voor de buiten-cao-ers herziet.

Hoe nu verder?

Voor nu is het in ieder geval heel belangrijk dat wij Shell laten zien dat het ons menens is. Hoe meer medewerkers zich aansluiten bij De Unie, hoe meer zeggingskracht onze boodschap zal hebben. Ondertussen werken wij samen met de initiatiefnemers aan een strategie om Shell op andere gedachten te brengen.

Downloads