De Unie, in jouw belang

Rijksoverheid

Nieuws over Rijksoverheid

Cao Rijk: Webinar

De Wet Toekomst Pensioen is een feit. De invoering ervan gaat de komende jaren plaatsvinden. Dat is een ingewikkelde operatie. Het…

Rijk: cao-overleg

De cao Rijk loopt op 30 juni 2024 af. Net als, tot voor kort, de politie cao. [maxbutton id="33" ]   Bij de politie hebben…

Cao Rijk: Reactie op brief SCO

  De Unie (aangesloten bij het Ambtenarencentrum AC) heeft gevraagd om extra loonruimte voor werknemers in de sector Rijk. Het…

Cao Rijk: Getekend

De vakbonden hebben samen met minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op maandag 11 juli een…

Rijk: Cao-nieuwsbrief

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen met de werkgever Rijk. De titel van de laatste cao-nieuwsbrief luidt: Gaan de…

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Aangezien de meerderheid van de leden voor het onderhandelingsresultaat heeft gestemd, gaan de AC Rijksvakbonden, waarbij De Unie is…

De Unie bij Rijksoverheid

De cao-onderhandelingen in de sector Rijk moeten door een [ambtenaren-]centrale worden gevoerd. De Unie is daarvoor aangesloten bij het Ambtenarencentrum [AC] . Er zit een heel team aan onderhandelaars die voor alle bonden aangesloten bij het AC Rijksvakbonden de onderhandelingen in de sector Rijk voorbereiden en uitvoeren. Zij zijn te bereiken via https://www.rijksvakbond.nl/contact