De Unie, in jouw belang

Rijksoverheid

Nieuws over Rijksoverheid

Cao Rijk: Reactie op brief SCO

  De Unie (aangesloten bij het Ambtenarencentrum AC) heeft gevraagd om extra loonruimte voor werknemers in de sector Rijk. Het…

Cao Rijk: Getekend

De vakbonden hebben samen met minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op maandag 11 juli een…

Rijk: Cao-nieuwsbrief

Binnenkort starten de cao-onderhandelingen met de werkgever Rijk. De titel van de laatste cao-nieuwsbrief luidt: Gaan de…

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

Aangezien de meerderheid van de leden voor het onderhandelingsresultaat heeft gestemd, gaan de AC Rijksvakbonden, waarbij De Unie is…

Kopen IKB-uren cao Rijk

Het blijkt dat veel rijksmedewerkers niet weten dat 2020 een overgangsjaar is wat betreft het kopen van IKB-uren. In principe geldt vanaf 1…

Uitslag ledenraadpleging cao Rijk

De onderhandelaars bereikten kortgeleden een onderhandelingsresultaat over een nieuwe cao voor een half jaar. Daarover zijn onze leden…

Cao Rijk

Lees hier de stand van zaken en het verdere verloop van de besprekingen over een nieuwe cao. De laatste stand van zaken is via onderstaande…

Rijk: Nieuwe cao Rijk stroef

Zoals bekend verlopen de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk stroef. De laatste stand van zaken kun je via onderstaande link…

De Unie bij Rijksoverheid

De cao-onderhandelingen in de sector Rijk moeten door een [ambtenaren-]centrale worden gevoerd. De Unie is daarvoor aangesloten bij het Ambtenarencentrum [AC] . Er zit een heel team aan onderhandelaars die voor alle bonden aangesloten bij het AC Rijksvakbonden de onderhandelingen in de sector Rijk voorbereiden en uitvoeren. Zij zijn te bereiken via https://www.rijksvakbond.nl/contact