De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over NN Group

De Unie bij NN Group

De Unie is als cao-partij direct betrokken bij NN-Group in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden door vroegtijdig en regelmatig overleg te voeren. Als grote vakorganisatie binnen NN-Group speelt De Unie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en het Sociaal Plan. Deze zijn in vele opzichten toonaangevend en een voorbeeld voor andere organisaties.

Collectieve belangenbehartiging

De Unie is er in voor- en tegenspoed. Om mooie cao’s af te sluiten en goede sociaal plannen als het moet. Echter, op de achtergrond zijn wij continu bezig met het monitoren van de gang van zaken zoals de uitvoering van cao-projecten, reorganisaties, strategieontwikkelingen, pilots en studies. Allemaal zaken waar je mee te maken hebt en waar De Unie jouw belang vertegenwoordigt.

Downloads