De Unie, in jouw belang

NN Group

Nieuws over NN Group

NN Group: standpunt DLPF

Het uitgangspunt van de Wtp is dat ook gesloten pensioenfondsen overgaan naar de nieuwe wetgeving. De Unie heeft overleg met alle…

NN Group: actualiteiten pensioen

Sinds 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) van kracht en zijn er nieuwe regels voor pensioenen in Nederland. Deze nieuwe…

NN Group: uitslag stemming cao

De leden van De Unie hebben in meerderheid ingestemd met het eindbod dat NN op 6 december 2023 heeft…

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 27 november 2023 heb ik je geïnformeerd dat op 30 november de laatste cao-onderhandelingen bij NN worden gehouden. Helaas is…

Verslag webinar De Unie

De Unie overlegt met NN over de nieuwe cao. Deze onderhandelingen zijn in een eindfase. Na de onderhandelingen van 14 november 2023…

NN Group: Cao-onderhandelingen

Op dinsdag 31 oktober 2023 zijn NN en de vakorganisaties weer bij elkaar gekomen om verder te praten over een nieuwe cao en sociaal…

NN: Verslag cao-onderhandelingen

De Unie en de andere vakorganisaties gaan met NN-Group in gesprek over nieuwe cao-afspraken. De huidige cao loopt af na 31 december…

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 26 juli 2023 heb je de concept-voorstellenbrief van De Unie ontvangen. Wij hebben al veel reacties ontvangen van leden. Dat zo…

NN Group: Concept voorstellenbrief

Op 14 september 2023 start het cao-overleg over de nieuwe cao. De NN-cao 2024 willen we graag tijdig tot stand brengen. De laatste…

NN: Voorbereiding cao-onderhandelingen

Op 16 mei 2023 hebben de leden een relevantie- en tevredenheidsonderzoek ontvangen. Met deze enquête start De Unie de voorbereiding van de…

NN Group: Cao-onderhandelingen

De NN-cao expireert 31 december 2023 van dit jaar. Het onderhandelingsteam van De Unie wil de onderhandelingen zorgvuldig…

NN Group: Webinar 22 november 2022

Op dinsdag 22 november om 15.00 – 15.30 uur wordt een webinar georganiseerd. In dit webinar praten we over werkdruk, werkgelegenheid en…

NN Group: Cao 2021-2023 akkoord

Na overleg met NN en De Unie hebben de andere vakorganisaties besloten om de nieuwe cao voor NN te ondertekenen. De Unie had al eerder…

NN Group: Stemming NN-cao 2021-2023

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen weer opgepakt. Door je werkgever is er na lange en moeizame onderhandelingen een eindbod cao NN…

NN Group: Eindbod NN-cao

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao bij NN hervat. We zijn die dag dicht bij een onderhandelingsresultaat…

NN Group: Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen bij NN draaien nog om de onderwerpen pensioen en structurele salarisverhoging. Het onderwerp pensioen is door…

NN Group: Cao-overleg wordt hervat

Afgelopen december hebben de vakorganisaties de petitie aangeboden. In het gesprek bij deze aanbieding werd door NN enige ruimte geboden.…

NN Group: Petitie aangeboden

Op donderdag 16 december 2021 hebben we de petitie aangeboden aan Tjeerd Bosklopper en Leon van Riet. Uiteindelijk hebben 2373 collega’s…

NN Group: Petitie loonsverhoging

De petitie loopt als een trein. Al meer dan 1800 collega’s hebben de petitie onderschreven. Prachtig nieuws. De …

NN Group: Aanpassing pensioenregeling

De pensioenregeling van NN  loopt eind dit jaar af. Het is niet mogelijk om de regeling ongewijzigd voort te zetten. Daarom leg ik,…

NN Group: Pensioenregeling

Pensioenwerkgroep zet werk voort Recent heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je geïnformeerd dat De Unie…

NN Group: actualiteiten

Er zijn de laatste tijd verschillende ontwikkelingen bij NN, die door nieuws over de cao, nog geen aandacht hebben…

NN Group: uitnodiging ledenvergadering

  Op 21 september 2021 hebben de vakorganisaties het cao-overleg bij NN opgeschort. We hebben helaas moeten concluderen dat er geen…

NN Group: Cao-overleg NN weer opgeschort

NN Group en de vakorganisaties zijn nu een jaar met elkaar in overleg over de nieuwe cao. Helaas hebben we moeten constateren dat er geen…

NN Group: Cao-overleg

Op 7 september 2021 is het cao-overleg weer opgestart. Hoewel we vol goede moed het overleg weer opgepakt hebben, is er nog geen concrete…

Verkoop NNIP

Op 18 augustus is de beoogde koper van NNIP bekend geworden. Vanuit de vele belangstellenden is Goldman Sachs Asset Management (GSAM) de…

Halfjaarcijfers NN

De werkgever NN heeft op 12 augustus 2021 mooie halfjaarcijfers gepubliceerd. Wij worden door veel leden benaderd, telefonisch, per e-mail…

Cao-overleg NN-group 1 juni 2021

Op dinsdag 1 juni 2021 hebben we weer een stap gezet in het cao-overleg. In het vorige cao-overleg is afgesproken om met elkaar over de…

NN Group: cao-overleg 5 mei 2021

Op woensdag 5 mei 2021 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, opnieuw cao-overleg gevoerd met NN. We hebben een lang gesprek…

NN group: Cao-overleg

Hoe verder met de cao? Dit was de centrale vraag bij het cao-overleg van 23 maart 2021. De cao-onderhandelingen zitten in een…

Uitslag enquête NN group

2 maart 2021 vervolg cao overleg NN In het laatste cao-overleg heeft NN Group vastgesteld dat er sprake is van…

NN Group: thuiswerkregeling

De Unie voert bij NN Group overleg over een nieuwe regeling voor Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW). Leden hebben op verzoek van…

Cao-overleg NN-group opgeschort

Op woensdag 20 januari 2021 heeft De Unie opnieuw overleg gevoerd met NN-Group over jouw nieuwe cao. Hierin zijn we niet verder…

De Unie bij NN Group

De Unie vervult een belangrijke rol als cao-partij binnen NN-Group in Nederland, waarbij onze betrokkenheid direct van invloed is op de belangenbehartiging van onze leden. Ons streven naar optimale vertegenwoordiging blijkt uit het voortdurende overleg dat wij vroegtijdig en regelmatig voeren. Als vooraanstaande vakorganisatie binnen NN-Group nemen wij een leidende rol in bij de totstandkoming van zowel de cao als het Sociaal Plan. Deze documenten dienen als inspiratiebron en model voor andere organisaties.

Onze collectieve belangenbehartiging bij NN

De Unie is dé cao partij bij NN-group die de belangen van werknemers vertegenwoordigd. Onze betrokkenheid beperkt zich niet tot het afsluiten van gunstige cao’s en sociale plannen; wij zijn continu in gesprek met NN-Group, ook over pensioen, strategieontwikkelingen, pilots en studies. Deze gesprekken zijn belangrijk om de belangen van onze leden goed te behartigen.

De individuele belangenbehartiging van De Unie

Voor onze leden willen wij een betrouwbare bron van informatie en ondersteuning met betrekking tot werk en inkomen zijn. Onze experts staan paraat om persoonlijke vragen te beantwoorden en bieden begeleiding op maat. Of het nu gaat om pensioenvraagstukken, onenigheid over ontslag, of bezorgdheid over mantelzorg, onze experts volgen de ontwikkelingen in de sector nauwlettend en zijn op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving. Heb je gesolliciteerd bij de NN-group? Dan kunnen wij je helpen met informatie over Nationale Nederlanden en controleren wij desgevraagd ook jouw nieuwe arbeidsovereenkomst.

Het Service Center van De Unie is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963, om leden te ondersteunen bij hun individuele behoeften.

Nog geen lid?

Voor niet-leden die toch op de hoogte willen blijven van updates over werk, zorg en inkomen, biedt De Unie de mogelijkheid om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief. Zo blijven ook zij op de hoogte van relevante ontwikkelingen in hun vakgebied. Wij bieden diverse mogelijkheden voor een lidmaatschap. Je kunt je al aansluiten bij De Unie vanaf €0,-

Downloads