De Unie, in jouw belang

NN Group

Nieuws over NN Group

NN Group: Cao-overleg uitgesteld

Op 26 juli 2023 heb je de concept-voorstellenbrief van De Unie ontvangen. Wij hebben al veel reacties ontvangen van leden. Dat zo…

NN Group: Concept voorstellenbrief

Op 14 september 2023 start het cao-overleg over de nieuwe cao. De NN-cao 2024 willen we graag tijdig tot stand brengen. De laatste…

NN: Voorbereiding cao-onderhandelingen

Op 16 mei 2023 hebben de leden een relevantie- en tevredenheidsonderzoek ontvangen. Met deze enquête start De Unie de voorbereiding van de…

NN Group: Cao-onderhandelingen

De NN-cao expireert 31 december 2023 van dit jaar. Het onderhandelingsteam van De Unie wil de onderhandelingen zorgvuldig…

NN Group: Webinar 22 november 2022

Op dinsdag 22 november om 15.00 – 15.30 uur wordt een webinar georganiseerd. In dit webinar praten we over werkdruk, werkgelegenheid en…

NN Group: Cao 2021-2023 akkoord

Na overleg met NN en De Unie hebben de andere vakorganisaties besloten om de nieuwe cao voor NN te ondertekenen. De Unie had al eerder…

NN Group: Stemming NN-cao 2021-2023

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen weer opgepakt. Door je werkgever is er na lange en moeizame onderhandelingen een eindbod cao NN…

NN Group: Eindbod NN-cao

Op 3 mei 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao bij NN hervat. We zijn die dag dicht bij een onderhandelingsresultaat…

NN Group: Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen bij NN draaien nog om de onderwerpen pensioen en structurele salarisverhoging. Het onderwerp pensioen is door…

NN Group: Cao-overleg wordt hervat

Afgelopen december hebben de vakorganisaties de petitie aangeboden. In het gesprek bij deze aanbieding werd door NN enige ruimte geboden.…

NN Group: Petitie aangeboden

Op donderdag 16 december 2021 hebben we de petitie aangeboden aan Tjeerd Bosklopper en Leon van Riet. Uiteindelijk hebben 2373 collega’s…

NN Group: Petitie loonsverhoging

De petitie loopt als een trein. Al meer dan 1800 collega’s hebben de petitie onderschreven. Prachtig nieuws. De …

NN Group: Aanpassing pensioenregeling

De pensioenregeling van NN  loopt eind dit jaar af. Het is niet mogelijk om de regeling ongewijzigd voort te zetten. Daarom leg ik,…

NN Group: Pensioenregeling

Pensioenwerkgroep zet werk voort Recent heb ik, belangenbehartiger Inge de Vries, je geïnformeerd dat De Unie…

NN Group: actualiteiten

Er zijn de laatste tijd verschillende ontwikkelingen bij NN, die door nieuws over de cao, nog geen aandacht hebben…

NN Group: uitnodiging ledenvergadering

  Op 21 september 2021 hebben de vakorganisaties het cao-overleg bij NN opgeschort. We hebben helaas moeten concluderen dat er geen…

NN Group: Cao-overleg NN weer opgeschort

NN Group en de vakorganisaties zijn nu een jaar met elkaar in overleg over de nieuwe cao. Helaas hebben we moeten constateren dat er geen…

NN Group: Cao-overleg

Op 7 september 2021 is het cao-overleg weer opgestart. Hoewel we vol goede moed het overleg weer opgepakt hebben, is er nog geen concrete…

Verkoop NNIP

Op 18 augustus is de beoogde koper van NNIP bekend geworden. Vanuit de vele belangstellenden is Goldman Sachs Asset Management (GSAM) de…

Halfjaarcijfers NN

De werkgever NN heeft op 12 augustus 2021 mooie halfjaarcijfers gepubliceerd. Wij worden door veel leden benaderd, telefonisch, per e-mail…

Cao-overleg NN-group 1 juni 2021

Op dinsdag 1 juni 2021 hebben we weer een stap gezet in het cao-overleg. In het vorige cao-overleg is afgesproken om met elkaar over de…

NN Group: cao-overleg 5 mei 2021

Op woensdag 5 mei 2021 heeft De Unie, samen met de andere vakorganisaties, opnieuw cao-overleg gevoerd met NN. We hebben een lang gesprek…

NN group: Cao-overleg

Hoe verder met de cao? Dit was de centrale vraag bij het cao-overleg van 23 maart 2021. De cao-onderhandelingen zitten in een…

Uitslag enquête NN group

2 maart 2021 vervolg cao overleg NN In het laatste cao-overleg heeft NN Group vastgesteld dat er sprake is van…

NN Group: thuiswerkregeling

De Unie voert bij NN Group overleg over een nieuwe regeling voor Tijd- en Plaats Onafhankelijk Werken (TPOW). Leden hebben op verzoek van…

Cao-overleg NN-group opgeschort

Op woensdag 20 januari 2021 heeft De Unie opnieuw overleg gevoerd met NN-Group over jouw nieuwe cao. Hierin zijn we niet verder…

NN: Verslag cao-overleg

Op 9 december 2020 hebben we een volgende ronde in het cao-overleg gehad. We hebben verder gesproken in het stramien van een…

NN Group: cao-onderhandelingen gestart

Op 17 september 2020 heeft De Unie een start gemaakt met de cao-onderhandelingen. De NN-cao loopt af op 31 december 2020. De eerste…

NN-group: voorstellenbrief De Unie

De onderhandelingen voor de cao gaan binnenkort van start. We praten dit jaar alleen over de cao, het sociaal plan van NN loopt nog door…

Periodiek overleg NN group

De Unie heeft regelmatig overleg met jouw werkgever over de actuele ontwikkelingen bij NN-group. Het laatste overleg vond plaats op 15…

NN Group: Voorstel wijziging cao

De werkgever heeft voorgesteld de huidige cao tussentijds te wijzigen. Aanleiding hiervoor is de invoering van de wet WIEG met ingang van 1…

NN Group: verslag periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig overleg met de werkgever over de actuele ontwikkelingen bij NN-Group. Het laatste overleg had plaats op 3 juni…

NN Group - Periodiek overleg

  De Unie heeft regelmatig overleg met de werkgever over de actuele ontwikkelingen bij NN-Group. Het laatste overleg had plaats op…

NN Group: Periodiek overleg

Volgende periodiek overleg Op woensdag 29 april 2020 heeft De Unie weer periodiek overleg met NN-Group. Eén van…

Sociaal Plan NN Group

De Unie heeft bij NN-group een sociaal plan afgesloten en dat is een groot goed. Maar we moeten ons wel realiseren dat dit sociaal plan is…

Periodiek overleg NN Group

De Unie heeft regelmatig overleg met NN Group over de ontwikkelingen bij het bedrijf. In dit periodiek overleg bespreken we de uitwerking…

De Unie bij NN Group

De Unie is als cao-partij direct betrokken bij NN-Group in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden door vroegtijdig en regelmatig overleg te voeren. Als grote vakorganisatie binnen NN-Group speelt De Unie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en het Sociaal Plan. Deze zijn in vele opzichten toonaangevend en een voorbeeld voor andere organisaties.

Collectieve belangenbehartiging

De Unie is er in voor- en tegenspoed. Om mooie cao’s af te sluiten en goede sociaal plannen als het moet. Echter, op de achtergrond zijn wij continu bezig met het monitoren van de gang van zaken zoals de uitvoering van cao-projecten, reorganisaties, strategieontwikkelingen, pilots en studies. Allemaal zaken waar je mee te maken hebt en waar De Unie jouw belang vertegenwoordigt.

En verder?

Als lid kun je altijd bij ons terecht met je persoonlijke vragen over werk en inkomen. Onze experts zijn er voor jouw zekerheid. En ze begeleiden je, wanneer jij – of je situatie – daarom vraagt. Ze volgen ontwikkelingen in jouw sector op de voet en weten precies hoe de wettelijke vork in de steel zit. Stel je ze een vraag, dan krijg je een begrijpelijk antwoord. Zodat je ook écht weet hoe het zit. Dus: pieker je over je pensioen? Oneens met je ontslag? Zorgen over mantelzorg? Onze experts staan paraat.
Neem dan gerust contact op met ons Service Center. Zij zijn elke werkdag bereikbaar van 8.00 tot 18.00 uur via sc@unie.nl en 0345 851 963.

Meer nieuws ontvangen?

Ben je geen lid van De Unie, maar wil je wel graag updates ontvangen over je werk, zorg en inkomen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Downloads