De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over MN

MN: Uitslag stemming cao

Zoals de Unie-leden weten,  hebben wij de afgelopen week een stemming gehouden over het cao-resultaat 2019. De uitslag heeft een zeer…

MN: Stand van zaken cao

Op woensdag 10 april 2019 zijn de cao-onderhandelingen met de werkgever weer voortgezet. Hoewel de start van het overleg zeer aarzelend op…

MN: Cao-overleg hervat

Op maandag 25 maart 2019 zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao hervat. Het laatste gesprek dateerde van december 2018 en dat bood zo…

MN Services: Stand van zaken cao

Hierbij informeren wij over de stand van zaken met betrekking tot een nieuwe cao. In december berichten wij de Unie-leden dat: …

De Unie bij MN

De Unie bij MN

De Unie is als grootste cao-partij direct betrokken bij MN. Wij behartigen de belangen van onze leden door voortdurend het gesprek te voeren met de bank. De Unie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en het sociaal plan. Dat doen wij samen met een actieve kadergroep van Unie-leden.

Werk je bij MN?

Dan is De Unie er voor jou en je 1200 collega’s; professionals in uiteenlopende functies. Jullie zijn de hele dag in touw voor o.a. pensioen van aangesloten deelnemers: medewerkers en gepensioneerden in de Metalektro, Metaalnijverheid en Zeevaart. In directe of indirecte zin. In welke functie je ook werkzaam bent bij MN, wij doen een heleboel dingen voor jou als werknemer. Ben je lid dan bieden we je nog tal van andere diensten aan. Hieronder een aantal voorbeelden.

Arbeidsvoorwaarden

Wij onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. De gesprekken over een nieuwe cao zijn momenteel volop aan de gang. Onze leden hebben een flink aantal suggesties gedaan voor vernieuwing van de cao. Maar het zal niet vanzelf gaan; het zou helpen als meer collega’s lid worden van De Unie.
Jij kan als lid meepraten over de cao bv door voorstellen te doen voor onderwerpen die je belangrijk vindt. Deze bespreken we dan met onze leden en nemen wij dan mee naar het cao-overleg. Als lid kan je ook stemmen over het resultaat van de cao-onderhandelingen. Het gaat immers over jouw eigen arbeidsvoorwaarden!

Hulp bij reorganisatie & sociaal plan

Binnen MN hebben de afgelopen jaren reorganisaties plaatsgevonden en hebben flink wat collega’s hun baan verloren. Op dit moment ligt er een voornemen onder de naam ‘sourcing strategie’. Dat zal op termijn arbeidsplaatsen gaan kosten o.a. door verdergaande automatisering en robotisering. Het is dan fijn dat je terecht kunt bij een betrokken vakbond. Die naar je luistert, kennis van zaken heeft over het sociaal plan en je zo goed kan adviseren. Leden hebben recht op een gratis check van de vaststellingsovereenkomst (VSO): klopt de ontslagvergoeding wel, komt je WW niet in gevaar?

Persoonlijke ondersteuning

Maar wij zijn er ook als je eens een probleem hebt op je werk. Dan geven we je een advies waarmee je zelf verder kan. Zonodig nemen we rechtstreeks contact op met je werkgever maar alleen als je dat zelf wilt. In het ergste geval kan je bij ons terecht voor juridische hulp, maar we lossen het liever op in een goed gesprek. Dit doen we voor leden!
Ook kan je als lid bij ons terecht voor een persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via sc@unie.nl of telefoonnummer 0345 – 851 963.

Financiële voordelen en ‘gratis lidmaatschap’

Als Unie-lid heb je ook allerlei financiële voordelen:
Kijk op ledenvoordelen voor meer informatie.
Declareer je volledige vakbondscontributie bij MN. Die mogelijkheid hebben wij met MN afgesproken.

Downloads