De Unie, in jouw belang

MN

Nieuws over MN

MN: Eindbod cao verhoogd

De werkgever heeft het eindbod verhoogd met een half procent op het structurele loon. Dat vraagt om een verklaring die wij graag…

MN: Cao voortgang

Wij nodigen je uit voor een online ledenbijeenkomst op woensdag 13 december om 15:00 uur. Ook stellen we jouw fysieke aanwezigheid…

MN: Cao eindbod werkgever

De cao-onderhandelingen zijn op 5 december 2023 tot een abrupt eind gekomen. De werkgever legde een eindbod op tafel. Een eindbod…

MN: teleurstellend loonbod van MN

Op donderdag 26 oktober 2023 vond alweer de derde cao-onderhandelingsbijeenkomst tussen vakbonden en werkgever plaats. Afgesproken…

MN: Inzet cao 2024

Maandag 16 oktober zijn we met MN in gesprek gegaan over onze inzet om te komen tot een nieuwe cao voor het jaar…

Cao-onderhandelingen gestart

Zoals ook al op MN intranet is gepubliceerd, is op maandag 9 oktober het cao overleg gestart om te komen tot een cao voor het jaar…

MN: Cao 2021 en verder

Graag wil ik, belangenbehartiger Joop Voesten, laten weten dat we een passend onderhandelingsresultaat bereikt hebben voor de cao van MN.…

MN: Cao 2021 en verder

Afgelopen vrijdag, 15 oktober 2021, is er een bijeenkomst geweest tussen werkgeververtegenwoordiging MN en de vakbonden. Dit verkennend,…

MN: cao 2021

Wat normaal komkommertijd had moeten zijn is nu voor velen een turbulente tijd. Met onzekerheid over je toekomst. Of je mag blijven, of…

MN: Cao 2021

Vorige week hebben we de leden geïnformeerd over het koopkrachtverlies dat ontstaat bij het uitblijven van een cao bij MN. Dit…

MN: Teken voor koopkracht!

Het afgelopen half jaar hebben we ons ingespannen om tot een goede cao voor alle medewerkers van MN te komen. Een cao met op zijn minst…

De Unie bij MN

De Unie bij MN

De Unie is als grootste cao-partij direct betrokken bij MN. Wij behartigen de belangen van onze leden door voortdurend het gesprek te voeren met de bank. De Unie speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en het sociaal plan. Dat doen wij samen met een actieve kadergroep van Unie-leden.

Werk je bij MN?

Dan is De Unie er voor jou en je 1200 collega’s; professionals in uiteenlopende functies. Jullie zijn de hele dag in touw voor o.a. pensioen van aangesloten deelnemers: medewerkers en gepensioneerden in de Metalektro, Metaalnijverheid en Zeevaart. In directe of indirecte zin. In welke functie je ook werkzaam bent bij MN, wij doen een heleboel dingen voor jou als werknemer. Ben je lid dan bieden we je nog tal van andere diensten aan. Hieronder een aantal voorbeelden.

Arbeidsvoorwaarden

Wij onderhandelen over jouw arbeidsvoorwaarden. De gesprekken over een nieuwe cao zijn momenteel volop aan de gang. Onze leden hebben een flink aantal suggesties gedaan voor vernieuwing van de cao. Maar het zal niet vanzelf gaan; het zou helpen als meer collega’s lid worden van De Unie.
Jij kan als lid meepraten over de cao bv door voorstellen te doen voor onderwerpen die je belangrijk vindt. Deze bespreken we dan met onze leden en nemen wij dan mee naar het cao-overleg. Als lid kan je ook stemmen over het resultaat van de cao-onderhandelingen. Het gaat immers over jouw eigen arbeidsvoorwaarden!

Hulp bij reorganisatie & sociaal plan

Binnen MN hebben de afgelopen jaren reorganisaties plaatsgevonden en hebben flink wat collega’s hun baan verloren. Op dit moment ligt er een voornemen onder de naam ‘sourcing strategie’. Dat zal op termijn arbeidsplaatsen gaan kosten o.a. door verdergaande automatisering en robotisering. Het is dan fijn dat je terecht kunt bij een betrokken vakbond. Die naar je luistert, kennis van zaken heeft over het sociaal plan en je zo goed kan adviseren. Leden hebben recht op een gratis check van de vaststellingsovereenkomst (VSO): klopt de ontslagvergoeding wel, komt je WW niet in gevaar?

Persoonlijke ondersteuning

Maar wij zijn er ook als je eens een probleem hebt op je werk. Dan geven we je een advies waarmee je zelf verder kan. Zonodig nemen we rechtstreeks contact op met je werkgever maar alleen als je dat zelf wilt. In het ergste geval kan je bij ons terecht voor juridische hulp, maar we lossen het liever op in een goed gesprek. Dit doen we voor leden!
Ook kan je als lid bij ons terecht voor een persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via sc@unie.nl of telefoonnummer 0345 – 851 963.

Financiële voordelen en ‘gratis lidmaatschap’

Als Unie-lid heb je ook allerlei financiële voordelen:
Kijk op ledenvoordelen voor meer informatie.
Declareer je volledige vakbondscontributie bij MN. Die mogelijkheid hebben wij met MN afgesproken.

Downloads