De Unie, in jouw belang

ING

Nieuws over ING

ING: Verslag Periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. Wij informeren je over het periodiek overleg van 19 oktober 2023. Vooraf was…

ING: Pensioennieuws III

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. De pensioenregeling moet aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.…

ING: Pensioen

Per 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) ingevoerd. Dit betekent dat we verder gaan met het traject om de…

ING: pensioen webinar gemist?

De nieuwe pensioenwet maakt dat wij samen met ING de huidige pensioenregeling moeten gaan aanpassen. De impact van de noodzakelijke…

ING: Webinar pensioen

Op 6 juni 2023 hebben de medewerkers een bericht ontvangen over de aanpassing van de pensioenregeling aan de eisen van de Wet…

ING: Uitslag ledenraadpleging cao!

De cao-onderhandelingen bij ING zijn anders verlopen dan in andere jaren. Het overleg werd gekenmerkt door een starre houding van de…

ING: Stemming cao

ING heeft eenzijdig een eindbod op tafel gelegd. Dit was na een succesvolle stakingsdag op 30 maart 2023 in Leeuwarden en na…

ING: Niet mijn cao!

Actie 24 april 2023,  niet mijn cao. De Unie roept de leden op om op 24 april om 12.30 uur aanwezig te zijn voor Cedar B. We willen een…

ING: Spoedoverleg ING acties

De strijd om een goede toekomstbestendige cao voor alle ING-medewerkers is in een nieuwe fase beland. Helaas heeft inmiddels één van de…

ING: acties

De cao-onderhandelingen bij ING zijn in een kritieke fase. De reactie van medewerkers op het eindbod van ING is bepalend voor deze cao maar…

ING: Actiejournaal

Dinsdag 4 april heeft De Unie in een online actiejourmaal de leden van De Unie en overige medewerkers van ING geïnformeerd over het…

Drukbezochte online staking bij ING

Op 4 april 2023 hield De Unie een online stakingsbijeenkomst voor medewerkers bij ING. Ruim 1200 ING medewerkers woonden deze bijeenkomst…

ING Bank: Stakingsoproep Amsterdam!

De collega’s in Noord-Oost Nederland hebben in Leeuwarden het spits afgebeten. Nu is het moment om door te pakken. De staking bij ING…

Historische staking bij ING

De Unie is trots op alle ING-ers die donderdag 30 maart in Leeuwarden deelnamen aan de eerste staking in de geschiedenis van de…

ING: Reactie De Unie op voorstel

ING heeft in een mail aan alle medewerkers een voorstel gedaan. Dit is wat jouw werkgever jou te bieden heeft voor het jaar 2023.…

ING: Ultimatum verstreken

Om 12.00 uur vandaag (13 maart 2023) is het ultimatum van vakorganisaties aan ING verstreken. Er is geen nieuw bod van ING…

ING: De Unie stuurt ultimatum

Zoals je weet hebben vakorganisaties in de afgelopen periode driekwartvergaderingen gehouden. Deze vergaderingen zijn goed bezocht…

ING: Getting the facts right

Right now, attempts are being made from within ING to ridicule De Unie's proposals. Logically, their own proposals for a new ING collective…

ING: Prima vierde kwartaalcijfers

Mooie kwartaalcijfers ING Donderdag 2 februari 2023 publiceerde ING de cijfers over het vierde kwartaal van 2022. Die logen er…

ING: cao-overleg vastgelopen

Op 19 januari hebben vakorganisaties gesproken met ING over de nieuwe cao. Dit was een uiterste poging om via onderhandelingen tot een…

Uitslag enquête van De Unie bij ING

De Unie heeft een enquête uitgezet omdat wij beter wilden begrijpen wat de mening van onze achterban is. De uitslag van de enquête geeft…

ING: Cao-onderhandelingen

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De laatste weken van december zijn bij een bedrijf altijd drukke perioden. De kerstdagen…

ING: Goede kwartaalcijfers

ING: miljardenwinst voor aandeelhouders, maar medewerkers staan in de kou Vandaag maakte ING de cijfers voor het…

ING: Teken de petitie

De Unie heeft, dankzij de inzet van de leden, succesvol een witboek samengesteld en aangeboden aan de directie ING. Deze actie hebben we…

ING: Reactie De Unie op voorstellen ING

De Unie heeft in het cao-overleg het standpunt ingenomen dat het salarisbod van ING te schamel is om de onderhandelingen serieus te gaan…

ING: Witboek aangeboden

Op maandag 3 oktober is door de onderhandelingsdelegaties van De Unie en CNV een indrukwekkend boekwerk aangeboden aan ING. Ruim 1300…

ING: Cao-onderhandelingen

Zoals aangekondigd, gaat De Unie op maandag 3 oktober 2022het Witboek aanbieden. De ING-directie heeft inmiddels toegezegd het…

ING: grote salaris-enquête

De Unie organiseert landelijk een enquête over de salarisontwikkeling voor 2023. Deze enquête wordt gehouden om een beeld te krijgen van…

ING: Verslag overleg ING-cao

Op 8 september 2022 zijn de cao-onderhandelingen voor jouw cao gestart. De verschillende partijen hebben de voorstellenbrieven toegelicht.…

ING: voorbereiding cao-overleg

Op donderdag 8 september 2022 beginnen de cao-onderhandelingen bij ING. De Unie en ING hebben beide hun voorstellenbrief gepubliceerd.…

ING: Voorstellenbrief cao 2023

De Unie opent op donderdag 8 september 2022 de cao-onderhandelingen met ING. Het thema van de voorstellenbrief van De Unie is loon, loon,…

ING past eenzijdig leaseregeling aan

In juli 2022 heeft ING het besluit genomen de leaseregeling te wijzigen. Met bijna onmiddellijke ingang mogen alleen nog maar volledig…

ING: Concept-voorstellenbrief cao 2023

Veel leden hebben gereageerd op het arbeidsvoorwaardenonderzoek van De Unie. Hartelijk dank voor jullie bijdrage, deze is echt waardevol.…

ING: Enquête arbeidsvoorwaarden

Hoe blij ben jij met de ING-cao? In september 2022 beginnen de cao-onderhandelingen. Het onderhandelings-team van De…

ING: Verslag periodiek overleg

De Unie heeft regelmatig periodiek overleg met ING. In dit overleg bespreken we uiteenlopende zaken. Onder andere uitwerking van…

ING Bank: Periodiek overleg

Op donderdag 23 september 2021 was er periodiek overleg met ING. Hieronder een samenvatting van de zaken die we daar hebben besproken.…

ING Bank: Uitslag stemming cao

Op 8 juli 2021 hebben wij en de andere vakorganisaties met ING een onderhandelingsresultaat bereikt.  De leden konden er tot en met 12…

ING Bank: onderhandelingen cao

In dit bericht gaat het over de cao-onderhandelingen die De Unie en de andere vakorganisaties met ING, dinsdag 5 juli 2021, hebben…

ING Bank: Periodiek Overleg

Deze nieuwsbrief gaat over het periodiek overleg dat de vakorganisaties met ING HR donderdag 3 juni 2021 hebben gehad. Hieronder een…

ING Bank: Van alles wat

Dit bericht bevat van alles wat, namelijk een kort verslag van het periodiek overleg, het cao-traject, pensioen, maand van de vakbond, een…

ING Bank - onderhandelingen cao

In deze nieuwsbrief ga ik in op de cao-onderhandelingen van dinsdag 13 april, de resultaten van de enquête onder ING’ers, uitvraag bij…

ING enquête

Woensdag 10 maart hebben De Unie en de andere vakorganisaties gezamenlijk de conclusie moeten trekken dat verder onderhandelen over de cao…

ING: Explanation session CLA

  Due to extraordinary circumstances we want to inform you about the Collective Labor Agreement (CLA) in English. …

ING: onderhandelingen opgeschort

We zijn al een tijdje aan het onderhandelen en op de thema’s wellbeing, vakmanschap en werkcode zijn stappen gezet die voor jou van…

ING: cao-onderhandelingen

In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Op 17 februari en 3 maart 2021 heeft ING haar aanbod toegelicht…

ING Bank: onderhandelingen

We onderhandelen bij ING Bank voor een nieuwe cao vanaf 1 januari 2021. In december 2020 heeft De Unie in een tweetal ledenbrieven gevraagd…

ING: cao onderhandeling ronde 7 en 8

In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor ING Bank. De huidige tweejarige cao van ING Bank…

ING Bank: Cao

De huidige tweejarige cao van ING Bank loopt af op 31 december 2020. In deze nieuwsbrief aandacht voor de onderhandelingen over een nieuwe…

Nieuwe cao ING bank

Eind 2020 loopt de cao ING 2019-2020 af. In september zijn we gestart met werkgroepen en gesprekken over de thema’s en de inzet…

De Unie bij ING-bank

Cao-onderhandelingen Woensdag 28 oktober 2020 hebben de cao-werkgroepen Tijd en Plaats ongebonden werken,…

Cao en periodiek overleg ING

In deze ledenbrief aandacht voor de eerste stappen op weg naar een nieuwe cao per 1 januari 2021 en het periodiek overleg van 30…

ING: start nieuwe cao

Op 31 december 2020 loopt de huidige tweejarige cao bij ING Bank af. Dit betekent werk aan de winkel! In deze nieuwsbrief melden we je de…

ING: Periodiek overleg februari 2020

Namens De Unie heb ik, belangenbehartiger Emanuel Geurts, samen met de andere vakbonden periodiek overleg met HR en een deel van het…

De Unie bij ING

ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. ING heeft in Nederland zo’n 15.000 medewerkers.

De Unie is als cao-partij direct betrokken bij ING in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden door vroegtijdig en regelmatig overleg te voeren. Als grote vakorganisatie binnen ING speelt De Unie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao, het sociaal plan en de pensioenregeling. Deze zijn in vele opzichten toonaangevend en een voorbeeld voor andere organisaties in Nederland.

Moderne arbeidsverhoudingen

Jij werkt bij ING Bank en daar past een moderne vakorganisatie bij die werkt in jouw belang. Dat is écht De Unie. De Unie kiest voor moderne arbeidsverhoudingen met gedeelde doelstellingen: werken aan een organisatie met toekomst. De Unie is er voor jou!

Collectieve belangenbehartiging

De Unie is er in voor- en tegenspoed. Om mooie cao’s af te sluiten en goede sociaal plannen als het moet. Echter, op de achtergrond zijn wij continu bezig met het monitoren van de gang van zaken zoals de uitvoering van agile cao-projecten, reorganisaties, strategieontwikkelingen, pilots en studies. Allemaal zaken waar je mee te maken hebt en waar De Unie jouw belang vertegenwoordigt.

Individuele belangenbehartiging

Heb je te maken met een dreigend individueel conflict of wil je persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via e-mailadres sc@unie.nl of telefoonnummer 0345 851 963.

Ledenvoordelen

Als Unie lid heb je ook allerlei (financiële) voordelen. Kijk op op onze ledenvoordelenpagina voor meer informatie.

Contact met kaderleden

Wil je eens praten met een ING-collega en Uniekaderlid binnen jouw onderdeel over wat er bij jou speelt of hun ervaringen op bepaalde onderwerpen? Dat kan! Zij luisteren graag naar je verhaal en/of geven je advies. Stuur onze belangenbehartiger een mailtje via inge.de.vries@unie.nl en zij brengt je met een van hen in contact.

 

Downloads