De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over ING

ING Bank: Maand van de Vakbond

€ 25,- aan Bol.com tegoed verdienen? In april is het weer de Maand van de Vakbond bij ING. In deze maand besteden ING en De…

Onderhandelingsresultaat cao ING Bank

De Unie heeft zich vanaf november 2018 ingezet voor een nieuwe cao en de Unie-leden na iedere onderhandelingsronde op de hoogte…

Werkoverleg bij ING

Namens De Unie heb ik samen met de andere vakbonden het hele jaar door elke 3e donderdag van de maand overleg met HR.…

ING Bank: De inzetbrief

Op vrijdag 30 november 2018 starten De Unie en de andere vakorganisaties de onderhandelingen met ING voor een nieuwe cao en sociaal…

ING Bank: "Belonen en Waarderen"

In deze ledenbrief aandacht voor het cao-onderzoek over belonen en waarderen, cao-onderhandelingen, recordboete en een nieuwe…

ING: periodiek overleg augustus 2018

Door de vakantieperiode waren niet alle deelnemers bij het periodiek overleg aanwezig. Niettemin is de dag wel zinvol besteed met…

De Unie bij ING

April Maand van de Vakbond bij ING

In April is het weer de Maand van de Vakbond bij ING. In deze maand besteden ING en De Unie extra aandacht aan het belang van het werk van de vakorganisaties bij ING.

Als je in april lid wordt, betaalt ING je lidmaatschap een jaar lang. Zo laat ING zien het zeer belangrijk te vinden dat de medewerkers goed en professioneel vertegenwoordigd worden aan de onderhandelingstafel. Klik hier en wordt gratis lid! Wij regelen verder alles.

Maak je in april een collega lid, dan ontvang je deze maand € 25,00 aan bol.com tegoedbonnen. Normaal krijg je € 12,50 voor iedere collega die jij lid maakt. En meer collega’s die lid zijn van De Unie betekent meer invloed op je arbeidsvoorwaarden. De leden bepalen tenslotte wat belangrijk is bij onderhandelingen over het pensioen, de cao en het sociaal plan.

Waarom zou ik lid worden?

Onze dienstverlening kun je grofweg onderverdelen in drie categorieën;

  1. Collectieve belangenbehartiging
  2. Individuele belangenbehartiging
  3. Ledenvoordelen

Onze collectieve belangenbehartiging bestaat enerzijds uit het onderhandelen van cao’s, sociaal plannen en pensioenregelingen op bedrijfsniveau of sectorniveau. Anderzijds oefenen we invloed uit op beleid in Den Haag door deel te nemen aan overlegstructuren zoals de SER. De Unie heeft een duidelijke eigen mening en inzicht als het gaat om arbeidsvoorwaardenbeleid in Nederland, zie ook onze perspectiefnota.

Onze individuele belangenbehartiging bestaat onder andere uit juridisch advies bij vragen/problemen op je werk en de pensioenwegwijzer voor advies over je pensioenregeling etc. Veel leden maken regelmatig gebruik van onze juristen en niet alleen omdat er grote problemen zijn op het werk. Onderwerpen variëren van vragen over verlof, ziekte, functiewaardering, inschaling etc. Je leest hier meer over op onze website.

Daarnaast hebben we voor onze leden ledenvoordelen. Zo kun je via ons bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering afsluiten of gebruik maken van private lease. Voor onze leden hebben we vanzelfsprekend interessante kortingen en een passend aanbod afgesproken. Op die manier verdien je een deel van je contributie terug.

Downloads