De Unie, in jouw belang
0345 851 851
info@unie.nl

Nieuws over ING Bank

De Unie bij ING Bank

De ING cao is per 1 januari 2019 verlopen en de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn in volle gang. Houd vooral deze site in de gaten voor het laatste nieuws!

De Unie is als cao-partij direct betrokken bij ING in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden door voortdurend het gesprek te voeren met de bank. Als grote vakorganisatie binnen ING speelt De Unie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de cao en het sociaal plan.

Moderne arbeidsverhoudingen

Jij werkt bij ING en daar past een moderne vakorganisatie bij die kiest voor vernieuwing. Wij zetten ons in voor moderne arbeidsvoorwaarden zoals de uitbreiding van het partnerschapsverlof, de seniorenregelingen die medewerkers een dag in de week gelegenheid biedt voor maatschappelijke betrokkenheid en de nieuwe mantelzorgregeling.

Collectieve belangenbehartiging

We doen er alles aan om een goede cao af te sluiten. En een stevig sociaal plan. Of je lid bent of niet. Daarnaast monitoren we de uitvoering van cao-projecten, reorganisaties, strategieontwikkelingen, pilots en studies van de bank. We toetsen voortdurend de invloed van alle plannen op de medewerkers en sturen waar nodig bij.

Waarom lid?

Als lid heb je rechtstreeks invloed op de besluiten die de bank neemt. Je hebt direct stemrecht bij het afsluiten van nieuwe cao’s, sociaal plannen en de pensioenregeling. We houden je op de hoogte van de gesprekken die wij voeren met de bestuurders van de bank. We nemen jouw vragen mee en zorgen dat er antwoorden komen. Als Unielid heb je ook allerlei financiële voordelen. Kijk op ledenvoordelen voor meer informatie. Overtuigd? Word dan lid van De Unie en betaal het eerste jaar € 8,33 per maand.

Individuele belangenbehartiging

Heb je te maken met een dreigend individueel conflict of wil je persoonlijk advies op het gebied van loopbaanontwikkeling, pensioen of andere arbeid gerelateerde zaken? Dan is De Unie er ook om jouw belang te dienen. Persoonlijk, daadkrachtig en oplossingsgericht. Je kunt de Uniedeskundigen om raad vragen via individueledienstverlening@unie.nl of telefoonnummer 0345 – 851 963.

Downloads