De Unie, in jouw belang

a.s.r.

Nieuws over a.s.r.

a.s.r.: sociaal plan

Er is een resultaat voor een aanpassing aan het sociaal plan van a.s.r. De aanpassingen betreffen de looptijd en…

a.s.r.: Verslag

Hieronder een verslag van ons tweede gesprek over het samengaan. Namens De Unie zitten Emanuel Geurts en Harma Pethke aan tafel.…

Asr: fusie asr en Aegon

Met deze bericht hebben we onze leden geïnformeerd over het proces rondom de fusie van asr en Aegon en de beoogde harmonisatie van…

a.s.r.: eindbod cao 2023-2024

Op vrijdag 25 november 2022 is er overleg geweest met a.s.r. In dat overleg heeft a.s.r. een eindbod aan de bonden gedaan. …

a.s.r. neemt Aegon over

Wij kregen bericht dat a.s.r. Aegon overneemt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2023 alles is goedgekeurd. In de tussentijd…

a.s.r.: Indexatie oude pensioenrechten

In mijn vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we een akkoord hebben voor de indexatie van de oude pensioenrechten. Vakbonden zijn…

a.s.r.: Akkoord HAP bereikt

Vorige week is er een lange sessie geweest over een nieuw af te spreken HAP. Een overleg waarin we meteen de diepte in zijn gedoken en dit…

a.s.r.: Update HAP onderhandeling

In de afgelopen periode hebben de vakorganisaties en a.s.r. elkaar weer twee keer (digitaal) ontmoet in het kader van het HAP. De…

A.s.r. Nieuwsbrief

In het vorige overleg met a.s.r. hebben we gesproken over de cao-teksten, pensioen, werkdruk en het sociaal plan stonden op de…

A.s.r. leden stemmen in met nieuwe cao

In de afgelopen periode hebben de leden van De Unie bij a.s.r. kunnen stemmen over de nieuwe cao. De leden hebben met een grote meerderheid…

a.s.r.: cao-resultaat bereikt

Afgelopen week hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao 2021-2022. Duurzame inzetbaarheid, werkgeluk en…

Cao verslag a.s.r.

Inmiddels zijn de cao-onderhandelingen van start gegaan. Alle voorstellen zijn toegelicht en we hebben de eerste verkennende…

a.s.r.: nieuwsbrief pensioen

Vorige week hebben de gezamenlijke bonden een webinar pensioen gehouden. Zoals daarin toegelicht, heeft de werkgever een verbeterd voorstel…

a.s.r. pensioen

Zoals op het intranet bij a.s.r. staat, hebben a.s.r. en de vakbonden in het kader van het pensioenoverleg, afgesproken een…

ASR: Corona

Allereerst hoop ik dat je niet geveld bent door het coronavirus en dat jij en je naasten de huidige situatie op een gezonde manier…

De Unie bij a.s.r.

De Unie heeft binnen a.s.r. een stevige achterban en is een belangrijke speler als het gaat om de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden. Wij zijn partij bij aanvullingen (beloningssysteem, winstdelingsregeling) op de (verzekerings)cao’s binnen- en buitendienst die binnen a.s.r. worden toegepast en bij het sociaal plan.

Downloads